BRUKLIN, NJUJORK. Jehovini svedoci su prodali nekadašnji hotel Bosert koji se nalazi u Ulici Montegju 98 u Bruklin Hajtsu, u Njujorku. Inače, u tom delu grada se nalazi više zgrada od istorijskog značaja. Novi vlasnici su kompanije Kliper Ekviti i Šetrit Grup. Bosert je izgrađen 1909, iste godine kada su Jehovini svedoci premestili svoje glavno sedište u Bruklin Hajts.

Svedoci su ovu zgradu počeli koristiti 1983. godine, a 1988. su je i kupili. Odmah su počeli s temeljnom restauracijom cele zgrade, u skladu s normama Zavoda za zaštitu kulture i spomenika. Za uspeh u vraćanju elegancije i šarma kakvim je Bosert odisao početkom prošlog veka Svedoci su dobili nekoliko priznanja.

Nedavno je došlo do reorganizacije odeljenja u glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Bruklinu. Sa smanjenim brojem osoblja smanjena je potreba za stambenim prostorom u Bruklinu i zato je ova zgrada prodata.

Portparol Jehovinih svedoka Dejvid Semonijan izjavio je: „Sa zadovoljstvom smo proteklih 25 godina vodili brigu o hotelu Bosert. To je prelepa građevina koja zauzima važno mesto u našoj istoriji.“

Kontakt:

Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 718 560 5000