SANKT PETERBURG, Rusija. Ruska Federacija je 21. jula 2015. zabranila zvanični veb-sajt Jehovinih svedoka, jw.org. Od tada je promovisanje ovog sajta u Rusiji krivično delo. Rusija je jedina zemlja u svetu koja je zabranila ovaj sajt.

Jekaterina Elbakjan, sociolog religije i profesor na Akademiji rada i sociologije u Moskvi, rekla je sledeće: „Mislim da je ovaj veb-sajt neophodan jer sadrži objektivne informacije o Jehovinim svedocima i njihovoj organizaciji iz prve ruke [...] Za ovaj sajt nisu zainteresovani samo Svedoci već i oni koji žele da saznaju više o različitim religijama. Ne govorim samo o stručnim osobama koje izučavaju religije, poput mene, već i o novinarima i publicistima koji pišu o religiji.“

„Mislim da je ovaj veb-sajt neophodan jer sadrži objektivne informacije o Jehovinim svedocima i njihovoj organizaciji iz prve ruke“ (Jekaterina Elbakjan, profesor na Akademiji rada i sociologije u Moskvi)

Lev Levinson, pravnik sa Instituta za ljudska prava u Moskvi, o odluci ruske vlade govori iz istorijskog ugla: „Rusija dvadeset prvog veka ima ustav koji garantuje versku slobodu i jednakost verskih zajednica pred zakonom. Međutim, kao i u 19. veku, Rusija ponovo uskraćuje slobodu na ispovedanje vere time što konfiskuje literaturu i zabranjuje veb-sajtove. A sve to rade sudije i stručnjaci koji pogrešno primenjuju zakone pod izgovorom da suzbijaju ekstremizam.“

Ova zabrana je najnovije dešavanje u pravnoj bici koja se vodi od 2013. Ruski okružni sud je na tajnom suđenju 7. avgusta 2013. proglasio ovaj veb-sajt „ekstremističkim“, ali je 22. januara 2014. regionalni sud poništio tu presudu. Međutim, zamenik državnog tužioca je podneo žalbu Vrhovnom sudu Ruske Federacije i tražio da se vrati prvobitna sudska odluka. Stoga je Vrhovni sud 2. decembra 2014. saslušao žalbu državnog tužioca bez prisustva Svedoka, koji nisu bili obavešteni o tačnom datumu saslušanja. Vrhovni sud je potvrdio prvobitnu odluku i zaključio da je ceo veb-sajt „ekstremistički“, premda je priznao da se na sajtu više ne nalaze verske publikacije koje su ruske vlasti zabranile. Svedoci su na ovu odluku uložili žalbu predsedniku Vrhovnog suda, ali je ona odbijena. U skladu s presudom Vrhovnog suda, Ministarstvo pravde Ruske Federacije je 21. jula 2015. dodalo ovaj veb-sajt na Federalni spisak ekstremističkog materijala i zabranilo ga širom Rusije.

Jaroslav Sivuljski, portparol Jehovinih svedoka u Rusiji, o posledicama ove zabrane rekao je: „Razočarani smo što su ruske vlasti donele ovu neopravdanu odluku. Ova zabrana ograničava versku službu više od 170 000 Jehovinih svedoka u ovoj zemlji. Ako se uzme u obzir da je oko 285 000 ljudi u Rusiji svakodnevno posećivalo ovaj sajt, jasno je da su čak i onima koji nisu pripadnici naše religije uskraćene izvanredne informacije za proučavanje Biblije.“

Džejms Ričard Braun, međunarodni portparol Jehovinih svedoka u njihovom glavnom sedištu u Bruklinu, u Njujorku, rekao je: „Naš zvanični veb-sajt, jw.org, sadrži nagrađivane filmove, publikacije za proučavanje Biblije na stotinama jezika i dva najtiražnija časopisa u svetu, Stražarsku kulu i Probudite se! Predstavljen je na nekim od najvećih međunarodnih sajmova knjiga i koristi se u mnogim školama. Pomogao je ljudima širom sveta i vrlo je posećen u Rusiji. Zaista, to je sajt koji treba promovisati.“

Kontakt:

Međunarodni: Džejms Ričard Braun, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 718 560 5000

Rusija: Jaroslav Sivuljski, tel.: +7 812 702 2691