Ovo je treći deo trodelne serije članaka nastalih na osnovu ekskluzivnih intervjua sa uvaženim stručnjacima na polju religije, politike i sociologije, kao i stručnjacima koji objašnjavaju prilike u nekadašnjem Sovjetskom Savezu i u zemljama koje su nastale nakon njegovog raspada.

SANKT PETERBURG, Rusija. Jehovini svedoci i literatura koju izdaju po nalogu suda predmet su analiza koje obavlja Centar za društveno-kulturološke ekspertske studije u Moskvi. Jedna takva procena završena je u avgustu 2015. i poslužila je kao osnov za pokretanje slučaja protiv biblijskog prevoda Novi svet, koji su uradili Jehovini svedoci i taj slučaj je još u toku. Na drugu procenu ovog Centra još uvek se čeka.

Dr Mark Eliot

Uvaženi stručnjaci iz Rusije i sveta otkrivaju istinu o ovim analizama. Jedan od njih, dr Mark Eliot, osnivač i urednik publikacije East-West Church and Ministry Report, kaže: „Među sudskim veštacima za verska pitanja nalaze se ljudi koji ne odobravaju Sveto pismo Jehovinih svedoka, uglavnom im nedostaje stručnost i kredibilitet jer iznose neutemeljena ’mišljenja‘ o verskim pitanjima.“

Dr Roman Lunkin

Govoreći konkretno o Centru za društveno-kulturološke ekspertske studije, dr Roman Lunkin, direktor Centra za religije i društvo na Evropskom institutu ruske akademije nauka u Moskvi, zapaža da „nijedan od tih veštaka nema zvanje na polju religije niti je čak upoznat sa spisima Jehovinih svedoka. Njihove analize obuhvataju citate koji su uzeti iz materijala koji im je obezbedio Centar Sv. Irinej Lionski, radikalna pravoslavna antikultna organizacija poznata po protivljenju Jehovinim svedocima, kao i mnogim drugim religijama i denominacijama.“

Dr Ekaterina Elbakjan

„Nažalost, moram da se složim s dr Lunkinom“, kaže dr Ekaterina Elbakjan, profesor sociologije i menadžmenta društvenih odnosa na Moskovskoj akademiji za rad i društvene odnose. „Istina je da danas u Rusiji ekspertske studije vere često vrše ljudi koji za to nisu stručni, rade po narudžbini da se tako izrazim, što znači da stručnjaku nije dozvoljeno da objavi stvarne zaključke do kojih je došao.“

Dr Elbakjan, koja je učestvovala na dva suđenja u Taganrogu i bila prisutna u svojstvu veštaka na apelacionom sudu u Rostovu-na-Donu, dalje objašnjava: „Svojim očima sam videla video-materijal zbog kog su Jehovini svedoci bili optuženi za ekstremizam. Dva puta sam detaljno svedočila, objašnjavajući da je to bila tipična hrišćanska verska služba i da nije imala nikakve veze sa ekstremizmom, ali sud nije uzeo u obzir mišljenje veštaka. Nemoguće je to ne protumačiti kao jasan i sistematski trend verske diskriminacije. Dok god je taj trend na snazi, nema garancija da vernici neće biti označeni kao ’ekstremisti‘ zbog onoga u šta veruju.“

Kontakt:

Međunarodni: Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: 1 718 560 5000

Rusija: Jaroslav Sivuljski, tel.: 7 812 702 2691