Vrati se na sadržaj

19. APRIL 2017.
RUSIJA

Peti dan zasedanja Vrhovnog suda Rusije: Pregled pravnih bitaka tokom poslednje decenije

Peti dan zasedanja Vrhovnog suda Rusije: Pregled pravnih bitaka tokom poslednje decenije

NJUJORK. U sredu, 19. aprila 2017, oko 300 ljudi (od kojih su neki stigli već u dva ujutru) okupilo se ispred Vrhovnog suda Ruske Federacije da bi prisustvovali petom danu zasedanja povodom zahteva Ministarstva pravde da se zatvori Administrativni centar Jehovinih svedoka. Sud je razmotrio 43 sveska priloženih dokumenata u kojima je sumirano deset godina agresivne politike ruskih vlasti prema Svedocima.

Sud je pregledao 43 sveska dokaznog materijala

Tokom razmatranja, advokati Ministarstva pravde nisu naveli nijedan pravni osnov po kome bi trebalo da Administrativni centar bude zatvoren, niti su izneli dokaze za umešanost Administrativnog centra ili neke od Lokalnih verskih zajednica Jehovinih svedoka u Rusiji u bilo kakve ekstremističke aktivnosti. Jurij Toporov, jedan od advokata Administrativnog centra, ukazao je Sudu na to da se u dokaznom materijalu nalaze i nagrade i pisma zahvalnosti koje je tokom nekoliko godina Administrativni centar dobijao od vlasti za svoj doprinos društvu. Istaknuto je da sličan doprinos pružaju i Lokalne verske zajednice. Pored toga, nekoliko svezaka dokumenata pokazuje da je Ministarsvo pravde sprovodilo istrage Lokalnih verskih zajednica Jehovinih svedoka u Rusiji još od 2008, ali da nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi ukazivali na ekstremističke aktivnosti, što su potvrdili i advokati Ministarstva pravde.

Prvi red, sleva nadesno: Anton Omeljčenko, Maksim Novakov, Viktor Ženkov i Jurij Toporov, advokati Administrativnog centra Jehovinih svedoka u Rusiji. Drugi red, sleva nadesno: Vasilij Kalin i Sergej Čerepanov, članovi upravnog odbora Administrativnog centra Jehovinih svedoka u Rusiji

Sud nastavlja zasedanje 20. aprila 2017. u 14.00 časova.

Kontakt:

Međunarodni: Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel: +1 845 524 3000

Rusija: Jaroslav Sivuljski, tel: +7 812 702 2691