Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Delegati sleva nadesno: Alberto Rovira (Španija), Peter Hamadej (Slovačka), Andrejs Gevla (Letonija), Čong Ho (Koreja), Jaroslav Sivuljski (Rusija), Johan Cimerman (Austrija), Štefan Štajner (Švajcarska), Vasilij Kalin (Rusija), Tomi Kauko (Finska), Mark Sanderson (SAD), Robert Delahej (Holandija), Mark Hansen (Belgija), Pol Gilis (Velika Britanija), Lars-Erik Erikson (Švedska), Tomi Jensen (Danska), Jorgen Pedersen (Norveška), Manfred Štefensdorfer (Nemačka), Temu Konsti (Litvanija), Babis Andreopoulos (Grčka), Tambet Ernits (Estonija), Žan-Klod Pons (Francuska)

21. JUL 2017.
RUSIJA

Međunarodna delegacija pružila podršku svojim suvernicima u Rusiji na saslušanju pred Vrhovnim sudom

Međunarodna delegacija pružila podršku svojim suvernicima u Rusiji na saslušanju pred Vrhovnim sudom

NJUJORK. Vodeće telo Jehovinih svedoka uputilo je u Moskvu delegaciju koju su sačinjavala braća sa tri kontinenta. Na taj način su želeli da pruže podršku braći i sestrama u Rusiji.

Kada je delegacija stigla, sačekala su ih nasmejana lica braće i sestara iz Rusije, od kojih su neki doputovali u Moskvu čak iz Sibira. Delegati su braći i sestrama pokazali da veoma brinu za njih i uverili ih da se braća širom sveta usrdno mole za njih. Jedan član delegacije je izjavio: „Bio sam zaista dirnut hrabrošću braće u Rusiji, posebno zato što je postojala svest da su male šanse da presuda o zabrani bude preinačena.“

Uprkos tome što je tročlano sudsko veće donelo negativnu presudu, u sudnici je preovladavala atmosfera puna iskrene ljubavi i jedinstva. Kada je Jehovino ime bilo okaljano pred očima javnosti, zavladala je duboka tuga. Svedoci u Rusiji su postali svesni otrežnjavajuće činjenice da im predstoji period kušnji. Pa ipak, dostojanstvo i ljubav koje su braća u sudnici pokazala, bili su dovoljan dokaz toga koliko su optužbe za „ekstremizam“ netačne.

Delegaciju je predvodio Mark Sanderson, član Vodećeg tela. On je s puno ljubavi podstakao braću da budu jaki i hrabri u onome što im predstoji. Dok su braća koja su bila u poseti odlazila, tamošnji Svedoci su ih grlili i zahvaljivali za podršku tokom ovih istorijskih događaja.

Delegacija je posetila i 21 ambasadu u Moskvi kako bi zvaničnike upoznala sa posledicama koje Jehovini svedoci u Rusiji trpe zbog zabrane. To se odnosi na podmetanje požara u domovima Svedoka, otpuštanja s posla, maltretiranje dece u školama i krivične postupke zbog organizovanja sastanaka protiv nekoliko starešina, među kojima je i Denis Kristensen, koji i dalje u pritvoru čeka suđenje. Mnogi ambasadori su bili veoma dirnuti dvominutnim filmom o ovim događajima. Pitanje koje su zvaničnici najčešće postavljali bilo je: „Zašto baš Jehovini svedoci?“ Naša braća su iskoristila tu priliku da u odgovoru objasne da smo mi organizacija koja je politički neutralna i da je naše delo propovedanja promenilo nabolje život mnogih Rusa. Jedan ambasador je na to rekao: „Pravoslavnoj crkvi se ne sviđa što bacate mreže u njihove vode.“ Više od deset ambasada poslalo je svoje predstavnike u sudnicu i oni su ostali na saslušanju sve do kraja iako je ono trajalo osam sati.

Međunarodna delegacija je otišla iz Rusije ojačane vere zbog odlučnosti tamošnje braće da ostanu verna i prilike da zvaničnicima daju dobro svedočanstvo.

Kontakt:

Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 845 524 3000