Italija

3. JUL 2020.

Intervju sa Pijom di Benedeto, dr med.

„Uz dobro planiranje i primenu odgovarajućih strategija, moguće je izvršiti i složene operacije bez transfuzije alogene krvi.“

3. JUL 2020.

Intervju sa Klaudiom Ronkom, dr med.

„Sada dajemo transfuziju u vrlo retkim situacijama.“

3. JUL 2020.

Intervju sa Patriciom Macom, dr med.

„Nema sumnje da je moguće bez transfuzije krvi lečiti tumore kao što su limfom, akutna leukemija, kao i druge vrste leukemija i mijelom – bolest koja je uzela maha u zapadnom svetu.“