Kuća na kojoj je zamenjen krov

PORT-O-PRENS, Haiti. Uragan Metju, koji se smatra najjačom olujom koja je pogodila Haiti u poslednjih 50 godina, obrušio se na ovo ostrvo 4. oktobra 2016, izazivajući pustošenja koja nisu zabeležena još od zemljotresa 2010. Kao što je bilo objavljeno 24. oktobra 2016. na sajtu jw.org, Jehovini svedoci su odmah nakon uragana obezbedili hranu, lekove i šatore. Nakon što su detaljno procenili nastalu štetu, 1. januara 2017. započeli su drugu fazu pružanja humanitarne pomoći. Tri Odbora su nadgledala 14 građevinskih timova koji su otpočeli obnovu više od 200 oštećenih i uništenih kuća. Svedoci su planirali da ove radove završe do juna 2017.

Danijel Lene, portparol Jehovinih svedoka u podružnici u Port-o-Prensu, izjavio je: „Cilj ovog projekta je da se svim našim suvernicima čiji su domovi ozbiljno oštećeni u oluji obezbede normalni uslovi za život.“ To nije bilo lako postići. Gospodin Lene je objasnio da je „pružanje humanitarne pomoći bilo otežano“ zbog prekinute komunikacije i oštećenih puteva. Do 20. aprila bilo je završeno 96 kuća, a još 30 je bilo u izgradnji.

Smit Matirin, poslanik u Parlamentu koji zastupa opštine Pajan i Ptit Rivijer de Nipes

Lokalne vlasti su odale priznanje Svedocima za ono što su postigli. Smit Matirin, poslanik u Parlamentu koji zastupa opštine Pajan i Ptit Rivijer de Nipes koje su teško pogođene katastrofom, rekao je: „Iako je Jehovinim svedocima prvenstveni cilj da prenose dobru vest, oni u isto vreme pružaju i praktičnu pomoć onima kojima je to potrebno.“ Zatim je dodao: „Veoma cenim pomoć koju su Jehovini svedoci pružili nakon uragana Metju. Bilo je neophodno nešto preduzeti, a vi niste ostali po strani.“

Predstavnik podružnice Jehovinih svedoka na Haitiju na jednom gradilištu

Vodeće telo Jehovinih svedoka iz svog glavnog sedišta u Vorviku koordinira pružanjem humanitarne pomoći koristeći novac od dobrovoljnih priloga za međunarodno delo propovedanja.

Kontakt:

Međunarodni: Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 845 524 3000

Haiti: Danijel Lene, tel.: +509 2813 1560