Jehovini svedoci nastavljaju da pružaju humanitarnu pomoć svojim suvernicima, ali i drugim žrtvama poplava u Demokratskoj Republici Kongo.Tokom poslednje sedmice decembra, poplave su pogodile Bomu, grad koji se nalazi oko 470 kilometara jugozapadno od Kinšase.

Ukupno 39 porodica Svedoka pogođeno je ovom katastrofom, a jedan Svedok je izgubio život. Osim toga, pet domova Svedoka potpuno je uništeno, a pet je pretrpelo izvesna oštećenja.

Podružnica Jehovinih svedoka u Kongu odmah je poslala hranu i odeću Svedocima koji su pogođeni ovom katastrofom. Svedoci iz gradova Matada i Muanda, koji su udaljeni oko 80 kilometra od Bome, pružaju dodatnu pomoć svojim suvernicima.

Vodeće telo Jehovinih svedoka iz svog glavnog sedišta u Vorviku koordinira pružanjem humanitarne pomoći u Kongu, koristeći novac od dobrovoljnih priloga za međunarodno delo propovedanja.

Kontakt:

Međunarodni: Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 845 524 3000

Demokratska Republika Kongo: Robert Elongo, tel.: +243 81 555 1000