Dvorana Kraljevstva u Kopijapu bila je puna vode i blata

SANTJAGO, Čile. Obilne kiše su 25. marta 2015. prouzrokovale velike poplave i klizišta u oblasti Atakama, u severnom delu Čilea. To su najgore poplave koje su u poslednjih 80 godina pogodile ovo područje. Ova nepogoda je ugrozila preko 30 000 ljudi. Evakuisano je skoro 3 000 ljudi, a najmanje 25 osoba je izgubilo život.

Podružnica Jehovinih svedoka u Čileu izvestila je da niko od Svedoka nije poginuo niti je ozbiljnije povređen. Međutim, uništeno je sedam kuća Svedoka, a na desetine je oštećeno. Dve dvorane Jehovinih svedoka su oštećene, a jedna je potpuno uništena.

Grad Dijego de Almagro pretrpeo je veliku štetu usled poplava

U gradu Kopijapo, koji je najviše stradao u poplavama, Jehovini svedoci su osnovali Odbor za humanitarnu pomoć kako bi prikupili informacije i organizovali raščišćavanje terena. Podružnica je poslala jednog svog predstavnika da bi Svedocima iz pogođenog područja pružio podršku i ohrabrenje u duhovnom i emotivnom smislu. Svedoci iz gradova Antofagasta, Arika, Ikike, Kalama, Kaldera i La Serena odmah su poslali humanitarnu pomoć svojim suvernicima.

Svedoci sakupljaju humanitarnu pomoć u Dvorani Kraljevstva u gradu Alto Ospisio i šalju je u pogođena područja

Džejson Rid, portparol Jehovinih svedoka u Čileu, izjavio je: „Saosećamo sa žrtvama ove nepogode i spremni smo da pružamo pomoć oko raščišćavanja i obnove oštećenih objekata dokle god je to potrebno. Takođe ćemo pružati utehu i ohrabrenje svima koji su pogođeni ovim razornim poplavama.“

Kontakt:

Međunarodni: Džejms Ričard Braun, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 718 560 5000

Čile: Džejson Rid, tel.: +56 2 2428 2600