Vrati se na sadržaj

Zgrada uzbekistanskog Vrhovnog suda u Taškentu

8. NOVEMBAR 2018.
UZBEKISTAN

Visoki sudovi u Uzbekistanu podržali pravo Jehovinih svedoka na posedovanje biblijske literature

Visoki sudovi u Uzbekistanu podržali pravo Jehovinih svedoka na posedovanje biblijske literature

U šestomesečnom periodu, počevši od marta 2018, uzbekistanski Vrhovni sud i Upravni sud u Karakalpakistanu, autonomnoj republici Uzbekistana, presudili su u korist Jehovinih svedoka u slučajevima koji su povezani s našom slobodom veroispovesti. Od ukupno pet presuda protiv naše braće, Vrhovni sud je u korist naše braće preinačio četiri, a Upravni sud jednu presudu nižeg suda.

Nekoliko naše braće našlo se pred sudom nakon policijske istrage tokom koje su im zaplenjene biblijska literatura, kao i elektronski uređaji na kojima se nalazila Biblija u elektronskom obliku. Niži sudovi su presudili protiv naše braće i na osnovu zakona koji se može protumačiti kao zabrana distribuisanja verskog materijala, odredili su im novčane kazne. Međutim, zahvaljujući ovim skorašnjim presudama visokih sudova, naša braća su proglašena nedužnima, a njihove novčane kazne su poništene.

Timur Satdanov, jedan od braće koju je Vrhovni sud u Uzbekistanu oslobodio krivice

Timur Satdanov, jedan od Svedoka kog su niži sudovi proglasili krivim, napisao je pismo predsedniku republike u kom mu se zahvalio za presudu Vrhovnog suda. Brat Satdanov je izrazio svoju zahvalnost i rekao da će se on i njegovi suvernici i dalje moliti za one „koji su na vlasti“, kako bi mogli voditi „miran i tih život u potpunoj odanosti Bogu i čestitosti (1. Timoteju 2:2). Zamenik predsedavajućeg Sudskog veća za upravne slučajeve na Vrhovnom sudu rekao je da je pismo primljeno i da ga je Sud razmotrio.

Jehovini svedoci širom sveta srećni su zbog ovih odluka i zahvalni su vlastima, a iznad svega, Jehovi na njegovom vođstvu i podršci u „odbrani i zakonskom potvrđivanju prava na propovedanje dobre vesti“ (Filipljanima 1:7).