Vrati se na sadržaj

Neki od preko 330 braće i sestara iz Rusije i sa Krima koji su bili u zatvoru od presude koju je Vrhovni sud Rusije doneo 2017.

8. JUN 2022.
RUSIJA

Evropski sud osudio Rusiju zbog progonjenja Jehovinih svedoka

Evropski sud osudio Rusiju zbog progonjenja Jehovinih svedoka

U utorak 7. juna 2022, Evropski sud za ljudska prava doneo je značajnu presudu a u korist Jehovinih svedoka. Osudio je Rusiju zbog progonjenja Svedoka i proglasio je krivom za neosnovano uvođenje zabrane ovoj verskoj zajednici 2017. U presudi je stajalo i da je zabrana njihovih štampanih publikacija i sajta jw.org bila protivzakonita. Sud je naložio Rusiji da prekine sve krivične postupke koji se trenutno vode protiv naše braće i sestara i da oslobodi sve one koji su u zatvoru. Takođe, obavezao ju je da vrati svu konfiskovanu imovinu ili da za nju plati odštetu u visini od 59 617 458 evra (novčana naknada materijalne štete). Pored toga, naloženo joj je da plati i naknadu za prouzrokovanu nematerijalnu štetu u iznosu od ukupno 3 447 250 evra.

Imanje u predgrađu Sankt Peterburga na kom se nalazi podružnica Jehovinih svedoka koju su im vlasti oduzele. Ono se prostire na više od 100 000 kvadratnih metara i na njemu se nalazi 14 zgrada

Ova presuda obuhvata 20 slučajeva iz perioda od 2010. do 2019, u koje je uključeno preko 1 400 Svedoka kao pojedinaca, kao i pravnih tela ove verske zajednice. Međutim, ova presuda utiče i na mnoge druge koji su oštećeni. U njoj se navodi da Rusija „mora da preduzme sve raspoložive mere kako bi se pobrinula da se prekinu svi krivični postupci koji se vode protiv Jehovinih svedoka [...] i da se oslobode svi Jehovini svedoci koji su lišeni slobode“ (kurziv naš). Ovom presudom je svaki naš brat i sestra na teritoriji Rusije, a i šire, oslobođen svih optužbi. Njome je zvanično potvrđeno da su Jehovini svedoci primerni građani koji poštuju zakon države u kojoj žive i da su stoga nepravedno progonjeni i zatvarani.

Iz presude se jasno vidi da je Evropski sud proglasio neosnovanim sve tvrdnje ruskih vlasti da su naše ponašanje, verovanja, publikacije i sajt ekstremistički. Zapazite kako je to naglašeno u dole citiranim delovima presude:

  • Ponašanje: Evropski sud navodi da ruski sudovi „nisu dokazali da je bilo koja izjava, postupak ili ponašanje podnosilaca žalbe bilo motivisano mržnjom ili prožeto nasiljem, niti je izraz diskriminacije“. (§271)

  • Verovanje da su Jehovini svedoci prava religija: „Mirni pokušaji da se neko uveri da je nečija religija bolja od drugih i podsticanje nekoga da napusti ’lažnu religiju‘ i prikloni se ’pravoj‘, predstavlja zakonom zagarantovano pravo svakog pojedinca na slobodu veroispovesti i izražavanja.“ (§156)

  • Transfuzija krvi: „Odbijanje da se prihvati transfuzija krvi je izraz slobode izbora i prava pacijenta da donese odluku u vezi sa svojim lečenjem koje je zagarantovano kako Evropskom konvencijom, tako i ruskim zakonikom.“ (§165)

  • Prigovor savesti: „Odbijanje služenja vojnog roka iz verskih razloga ne predstavlja kršenje ni jednog ruskog zakona.“ (§169)

  • Naše publikacije: „Verske aktivnosti podnosilaca žalbe, kao i sadržaj njihove literature, deluju miroljubivo, što je i u skladu s njihovim stavom prema nasilju.“ (§157)

  • JW.ORG: Sud je utvrdio da materijal na sajtu jw.org nije ekstremistički. Ukoliko su vlasti smatrale da je neki sadržaj na tom veb-sajtu uvredljiv, trebalo je da zahtevaju od organizacije da ukloni samo taj materijal, a ne da zabrane ceo sajt. (§231 i §232)

Sud je u svojoj odluci oštro osudio ruske vlasti i utvrdio je da su se nepravedno ponele, da su diskriminisale Jehovine svedoke i da su se „oglušile o zakon“. (§187) U nastavku su navedeni neki zaključci do kojih je ovaj sud došao:

  • „Uvođenje zabrane Jehovinim svedocima u Rusiji, kao i njeno nasilno sprovođenje, daleko je od nepristrasne primene zakona. U tome se prepoznaje netrpeljivost ruskih vlasti prema verskim aktivnostima Jehovinih svedoka, kao i njihova namera da navedu pripadnike ove verske zajednice da napuste svoju veru i da istovremeno spreče druge da joj pristupe.“ (§254)

  • Ruske vlasti su napravile ozbiljne „propuste u sudskom procesu“. Jedan primer toga je kada se Vrhovni sud Rusije oslonio na izveštaje stručnjaka koje je izabrala policija ili javni tužilac u vezi sa sadržajem naših publikacija, a da ih pritom nije sam bez predubeđenja ispitao. (§203)

  • Zakon o ekstremizmu je ciljano formulisan tako da bude dovoljno širok i nejasan kako bi vlasti mogle da ga po sopstvenom nahođenju sprovode protiv Jehovinih svedoka. (§272)

Ne možemo sa sigurnošću znati kako će ova presuda Evropskog suda za ljudska prava uticati na vlasti u Rusiji. Naravno, mi svoje nade ne polažemo u ljudske vlasti, već „čekamo na Jehovu“ koji je „naš pomoćnik i naš štit“ (Psalam 33:20).