Vrati se na sadržaj

Oluja Čelejn pustoši obalu Mozambika

13. JANUAR 2021.
MOZAMBIK

Tropska oluja Čelejn pogodila Mozambik

Tropska oluja Čelejn pogodila Mozambik

Lokacija

Provincije Sofala i Manika u centralnom Mozambiku, uključujući i područja koja je u martu 2019. pogodio ciklon Idaj

Prirodna katastrofa

  • Tropska oluja Čelejn pogodila je 30. decembra 2020. obalu Mozambika. Poplave i klizišta prouzrokovali su veliku materijalnu štetu

Posledice koje su pretrpeli naša braća i sestre

  • Troje objavitelja je lakše povređeno

Materijalna šteta

  • 34 kuće su pretrpele manja oštećenja

  • 12 kuća je ozbiljno oštećeno

  • 16 kuća je uništeno

  • 7 Dvorana Kraljevstva je pretrpelo manja oštećenja

  • 4 Dvorane Kraljevstva su ozbiljno oštećene

  • 1 Dvorana Kraljevstva je uništena

Pružanje pomoći

  • Osnovan je Odbor za humanitarnu pomoć koji je, pored ostalog, zadužen da objaviteljima koji su ostali bez svog doma pronađe privremeni smeštaj. Celokupna pomoć se pruža u skladu sa svim merama zaštite protiv širenja koronavirusa

Molimo se da Jehova i dalje pomaže našoj braći i sestrama koje je nedavno zadesila ova oluja (Psalam 121:2).