Vrati se na sadržaj

17. NOVEMBAR 2020.
MOZAMBIK

Jevanđelje po Mateju objavljeno na jezicima gitonga i ronga

Jevanđelje po Mateju objavljeno na jezicima gitonga i ronga

U Mozambiku je 14. i 15. novembra 2020. objavljen prevod Jevanđelja po Mateju u digitalnom formatu na jezicima gitonga i ronga, koji se govore u južnom delu ove zemlje. Za 524 objavitelja koji govore gitonga jezikom i za 1 911 objavitelja koji govore ronga jezikom ova biblijska knjiga je dar od Jehove u pravo vreme.

Brat Amaro Tešeira, član Odbora podružnice u Mozambiku, objavio je prevod ove biblijske knjige u jednom govoru koji je bio deo unapred snimljenog programa. Naša braća su dobila dozvolu da taj program zatim emituju na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom i na još nekoliko radio-stanica. Ova biblijska knjiga će biti i štampana, budući da većina ljudi koji govore tim jezicima nema mogućnosti da je preuzme u digitalnom formatu.

Brat Tešeira kaže: „Na ovim jezicima ima vrlo malo biblijskih prevoda i biblijske literature. Drago nam je što sada imamo prevod Jevanđelja po Mateju jer se u njemu nalazi zapis o Isusovom rođenju i rodoslovlju, njegova poznata Propoved na gori, kao i proročanstvo o poslednjim danima.“

Govoreći o tome koliko će ovaj prevod koji je tačan i razumljiv značiti našoj braći, jedan prevodilac je rekao: „Ova biblijska knjiga je prava riznica pouka. Lako mogu da zamislim kako ljudima naviru suze na oči dok čitaju Propoved na gori na svom maternjem jeziku – na jeziku svog srca.“

Izučavaoci procenjuju da oko 224 000 ljudi govori gitonga jezikom, a oko 423 000 jezikom ronga. Nadamo se da će ova dva biblijska prevoda pomoći još mnogima da pronađu put koji vodi u život (Matej 7:14).