Vrati se na sadržaj

Brat Stanislav Telijatnikov iz Litvanije

15. JUN 2022.
LITVANIJA

Evropski sud za ljudska prava osudio Litvaniju jer je bratu Stanislavu Telijatnikovu uskratila pravo da obavlja civilnu službu

Evropski sud za ljudska prava osudio Litvaniju jer je bratu Stanislavu Telijatnikovu uskratila pravo da obavlja civilnu službu

U utorak 7. juna 2022, Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je doneo odluku u korist brata Stanislava Telijatnikova, koji je zbog prigovora savesti odbio da ide u vojsku. Sud je istakao da u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima član 9 (sloboda misli, savesti i veroispovesti) garantuje pravo na prigovor savesti. Sud je presudio da je Litvanija prekršila tu Konvenciju i da mora da Stanislavu isplati odštetu od 3 000 evra.

Skoro sve članice Saveta Evrope su uvele civilnu službu. Zato je Stanislav, u skladu sa evropskim standardima, tražio da mu se odredi civilna služba umesto obaveznog vojnog roka. Međutim, to u Litvaniji još uvek nije regulisano. U presudi koju je Evropski sud doneo protiv Litvanije, kao i u sličnim presudama protiv Jermenije, Azerbejdžana i Turske, ponovo je podvučeno da sve članice Saveta Evrope moraju da uvedu civilnu službu u kojoj niko nije diskriminisan, koja ne liči na zatvorsku kaznu i nije pod nadležnošću vojske.

Jermenija je uvela civilnu službu, tako da mladići kojima savest ne dozvoljava da idu u vojsku mogu da obavljaju neki društveno koristan posao.

Nadamo se da će i Litvanija primeniti odluku Evropskog suda i uvesti civilnu službu, što će koristiti i našoj braći i njihovim sugrađanima. Znamo da će u međuvremenu Jehova biti uz tu braću, da će ih voditi i pružati im podršku (Tužbalice 3:25).