Vrati se na sadržaj

11. OKTOBAR 2019.
VESTI IZ SVETA

Kratak pregled godišnjeg sastanka za 2019.

U subotu, 5. oktobra 2019, održan je godišnji sastanak korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania u Kongresnoj dvorani Jehovinih svedoka u Njuburgu (Njujork, Sjedinjene Države). Na ovom sastanku, Vodeće telo je iznelo zanimljiv i poučan program pred 20 679 prisutnih. Deo njih je program pratilo preko video-veze. Sledi kratak pregled svakog dela programa. *

Vaš Vođa je jedan – Hrist

Brat Gerit Loš, koji je bio predsedavajući programa, izneo je uvodni govor temeljen na Mateju 23:10 kao podsetnik da je naš vođa Isus Hrist, a ne neki čovek.

Pružanje humanitarne pomoći – jedan od načina na koji Jehova pomaže svojim slugama

Brat Stiven Let je objasnio koliko je važno davati s radošću. Velikodušnost možemo pokazati tako što učestvujemo u pružanju humanitarne pomoći. Brat Let je napravio kratak pregled ukupne štete koju smo pretrpeli usled prirodnih katastrofa tokom 2018. i 2019. službene godine, a zatim je ispričao kako su naša braća i sestre pružala humanitarnu pomoć. Više od 900 000 braće i sestara je bilo pogođeno nekom prirodnom katastrofom, a oštećeno je ili uništeno preko 700 Dvorana Kraljevstva i 15 000 domova objavitelja. Jehovini svedoci su potrošili više od 49,5 miliona dolara na humanitarnu pomoć.

U ovom delu programa prisutni su pogledali i dirljive kratke filmove u kojima su objavitelji kojima je pružena humanitarna pomoć izrazili svoju zahvalnost.

Dobra ruka našeg Boga nad nama je – ustanimo i gradimo | Film

U ovom filmu je prikazano kako Jehovini svedoci održavaju skoro 80 000 objekata širom sveta. Bilo je reči o načinima na koje te objekte održavamo i renoviramo, kao i o tome kako gradimo nove.

Kratak osvrt na kupovinu nekretnina za potrebe podružnice | Film

Ovaj film sadrži arhivske intervjue trojice braće koja su učestvovala u traženju i kupovini parcela i objekata za potrebe podružnice u Sjedinjenim Državama, koja ujedno služi i kao naše glavno sedište. To su braća Maks Larson, Džordž Kauč i Gilbert Nazarov. Sva trojica braće su ispričala kako su u raznim situacijama videla jasan dokaz da je Jehova vodio stvari prilikom kupovine nekretnina.

Planira se novi građevinski projekat | Film

Putem ovog filma je objavljeno da Jehovini svedoci planiraju da se sav posao oko audio i video projekata od sada obavlja na jednom mestu, u novom objektu koji će se izgraditi u Ramapu, u Njujorku. To novo imanje je udaljeno oko tri kilometra od našeg glavnog sedišta u Vorviku, u Njujorku. Planirano je da se sa izgradnjom započne 2022, a da se radovi završe do decembra 2026. Procenjuje se da će u jeku gradnje na ovom projektu dnevno raditi oko 1 500 dobrovoljaca.

Prikaz novih objekata podružnice koji će biti izgrađeni u Ramapu, u Njujorku. Tu će se nalaziti studio, kancelarije, stambene zgrade i centar za posetioce

Nov način da se preda molba | Film

U ovom filmu je objašnjeno da će počev od januara 2020. objavitelji koji žele da prošire svoju službu moći da popune i predaju molbe svom starešinstvu putem sajta jw.org.

Nov način da se pokrenu audio-fajlovi sa sajta JW.ORG

Izabrani audio-fajlovi sa našeg veb-sajta sada se mogu pokrenuti putem opcija Amazon Alexa i Google Assistant.

Napad koji dolazi sa severa

Brat Dejvid Splejn pojasnio je naše sadašnje razumevanje proročanstva zabeleženog u drugom poglavlju Joila koje govori o najezdi skakavaca. S nestrpljenjem iščekujemo da proučimo tu temu kad bude izašla u Stražarskoj kuli.

Izdanje biblijskog prevoda Novi svet za proučavanje – od Mateja do Dela apostolskih

Proučavaj Bibliju pomoću Biblije za proučavanje

Brat Samjuel Herd, istakao je neke sjajne odlike izdanja za proučavanje biblijskog prevoda Novi svet, koje je dostupno onlajn. Zatim je objavio deo ovog izdanja u štampanom formatu, a to su knjige od Mateja do Dela apostolskih. Objavitelji mogu da naruče ovo izdanje u svojoj skupštini.

Ima još posla!

Brat Entoni Moris je istakao da je propovedanje dobre vesti za prave hrišćane najvažnija aktivnost. Naravno, za organizovanje propovedanja i pripremu duhovne hrane Vodećem telu su potrebni određeni objekti. Brat Moris je citirao jedan zanimljiv deo iz Stražarske kule od 15. novembra 1976, u kom se kaže: „Dolazak velike nevolje trebalo bi da nas zatekne u najvećem poslu što se tiče službe propovedanja – u samom jeku te aktivnosti širom planete. Kada Gospod Isus dođe da izvrši presudu, svi će se iznenaditi, čak i Jehovin narod, jer će nesumnjivo biti zaokupljen propovedanjem.“

Čega treba da se plašimo?

Brat Mark Sanderson je rekao da Jehovin narod može da očekuje da će ga mrzeti svi narodi, baš kao što je Isus i prorekao (Matej 24:9). Međutim, on je u svom govoru istakao da treba da se bojimo Jehove a ne ljudi (Psalam 111:10).

U sklopu ovog govora prikazan je i dirljiv film o tome kako su naša braća i sestre u Rusiji savladali strah od progonstva. Ovaj govor i film ostavili su snažan utisak na prisutne i motivisali ih da razvijaju isti takav stav.

Da li si potpuno trezven?

Brat Džefri Džekson je govorio o praktičnoj primeni stihova iz grčkog dela Biblije u kojima se nalazi izraz „trezven“, a koji doslovno znači „trezan“. On je istakao važnost toga da „u svemu budemo trezveni“ (doslovno, „da budemo potpuno trezni“) tokom ovih poslednjih dana (1. Petrova 1:13).

Da li ćeš se potruditi?

Brat Kenet Kuk objavio je godišnji citat za 2020. godinu, a to je Matej 28:19: „Idite i stvarajte učenike, krsteći ih“. On je podvukao potrebu da pomažemo onima koji žele da uče o Jehovi, da im pomognemo da mu predaju svoj život i krste se.

Na posebnim sastancima poput ovog imamo priliku da čujemo duhovnu pouku koja nas motiviše da nastavimo da se trudimo u našoj službi Jehovi.

^ odl. 2 Kompletan program godišnjeg sastanka biće postavljen na veb-sajt jw.org u januaru 2020.