Vesti iz sveta

15. JUL 2022.

Izveštaj Vodećeg tela za 2022. (br. 5)

Član Vodećeg tela govori o tome šta je pomoglo braći i sestrama da istraju pod progonstvom u bivšem Sovjetskom Savezu i uverava nas da ćemo i mi imati Jehovinu podršku.