Vrati se na sadržaj

19. SEPTEMBAR 2019.
GABON

Propovednička akcija u Gabonu

Da bi se došlo do ljudi na retkom obrađivanim područjima u Gabonu, podružnica u Kamerunu je organizovala propovedničku akciju koja je trajala od 1. juna do 31. avgusta 2019. Cilj akcije bio je da se dođe do ljudi u deset najgušće naseljenih gradova: Fransvilu, Kulamutuu, Lambareneu, Librvilu, Makokuu, Moandi, Muili, Ojemu, Port Žentilu i Čibangi. Ova akcija je bila međunarodnog karaktera, jer je u njoj učestvovalo 400 dobrovoljaca iz Belgije, Kanade, Sjedinjenih Država i Francuske.

Gabon ima oko dva miliona stanovnika. Smatra se da oko 80 procenata govori francuski, koji je službeni jezik, ali oko 30 procenata ljudi takođe govori i fang, svoj maternji jezik. Zato se tokom ove akcije propovedalo na oba jezika.

Jedna osoba koja se zainteresovala za biblijsku poruku a govori fang i živi u Bisegu, jednoj četvrti u Librvilu, rekla je: „Ovo je prvi put da mi je neko propovedao na mom maternjem jeziku!“

Jedna sestra koja je učestvovala u ovoj akciji rekla je: „Tokom ove akcije ljubav i jedinstvo u Jehovinoj organizaciji bili su toliko očigledni. Braća i sestre su bila toliko srdačna, gostoljubiva, darežljiva, puna ohrabrenja i nadasve ljubavi. Sve to me je podsetilo na ono što je apostol Pavle rekao o skupštini u Filipima. Kao i oni, i mi smo složni u razmišljanju, imamo istu ljubav, jednodušni smo i jednako razmišljamo“ (Filipljanima 2:2).