Kako se David pokajao za svoj greh s Vitsavejom i zašto mu je Jehova oprostio? Preuzmi članak, pročitaj navedeni biblijski zapis i oživi u mislima ono što se događa!