Šta možeš naučiti od Davida, Avesaloma i Joava o tome koliko je opasno biti ambiciozan? Preuzmi članak, pročitaj navedeni biblijski zapis i oživi u mislima ono što se događa!