Ovi kratki animirani filmovi na zabavan način obrađuju ozbiljne teme.