Vrati se na sadržaj

Kako da se oduprem iskušenju?

Kako da se oduprem iskušenju?

Šta možeš uraditi

Prvo, budi svestan toga da si odgovoran za svoje postupke — bez obzira na to šta rade tvoji drugovi.

Drugo, prepoznaj šta je to što vrši najveći pritisak na tebe.

Treće, pitaj se: ’Kada je najveća verovatnoća da će se pritisak pojaviti?’ (U školi? Na poslu? U nekoj drugoj situaciji?) To što znaš kada se pritisak obično javlja, može ti čak pomoći da ga potpuno izbegneš.

A sada, preduzmi akciju. Najvažnije je da uvidiš kako možeš situacije u kojima si pod pritiskom svesti na najmanju moguću meru ili ih potpuno izbeći. (Na primer: Ako posle časova redovno srećeš školske drugove koji ti nude cigarete, možda bi mogao da se vraćaš kući drugim putem, tako da ih ne sretneš.) Steci realnu sliku: Oni koji se nazivaju prijateljima a vrše pritisak na tebe da činiš ono što je loše u stvari nisu tvoji iskreni prijatelji.

Kada popustiš iskušenju, postaješ rob svojih želja

Naravno, ne možeš izbeći sva iskušenja. Pre ili kasnije, verovatno ćeš se suočiti s nekim naročito snažnim iskušenjem, možda kada se budeš najmanje nadao. Šta tada možeš uraditi?

Najvažnije je da se pripremiš!

Uzmi u obzir: Isus je imao izgrađen stav što se tiče morala. On je bio odlučan da u svakom trenutku bude poslušan svom Ocu (Jovan 8:28, 29). Iz toga se vidi da je najvažnije da imaš već izgrađen stav.

Uradi test: Probaj da pronađeš dva razloga zbog kojih treba da se odupreš iskušenju s kojim se najčešće suočavaš i dva načina na koja planiraš da to uradiš.

Zašto bi dozvolio da drugi vladaju nad tobom? Pokaži zrelost tako što ćeš raditi ono što znaš da je ispravno (Kološanima 3:5). Moli se da i dalje budeš uspešan u tome (Matej 6:13).