Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Kako da se oduprem iskušenju?

Kako da se oduprem iskušenju?

Šta možeš uraditi

Prvo, budi svestan toga da si odgovoran za svoje postupke — bez obzira na to šta rade tvoji drugovi.

Drugo, prepoznaj šta je to što vrši najveći pritisak na tebe.

Treće, pitaj se: ’Kada je najveća verovatnoća da će se pritisak pojaviti?’ (U školi? Na poslu? U nekoj drugoj situaciji?) To što znaš kada se pritisak obično javlja, može ti čak pomoći da ga potpuno izbegneš.

A sada, preduzmi akciju. Najvažnije je da uvidiš kako možeš situacije u kojima si pod pritiskom svesti na najmanju moguću meru ili ih potpuno izbeći. (Na primer: Ako posle časova redovno srećeš školske drugove koji ti nude cigarete, možda bi mogao da se vraćaš kući drugim putem, tako da ih ne sretneš.) Steci realnu sliku: Oni koji se nazivaju prijateljima a vrše pritisak na tebe da činiš ono što je loše u stvari nisu tvoji iskreni prijatelji.

Kada popustiš iskušenju, postaješ rob svojih želja

Naravno, ne možeš izbeći sva iskušenja. Pre ili kasnije, verovatno ćeš se suočiti s nekim naročito snažnim iskušenjem, možda kada se budeš najmanje nadao. Šta tada možeš uraditi?

Najvažnije je da se pripremiš!

Uzmi u obzir: Isus je imao izgrađen stav što se tiče morala. On je bio odlučan da u svakom trenutku bude poslušan svom Ocu (Jovan 8:28, 29). Iz toga se vidi da je najvažnije da imaš već izgrađen stav.

Uradi test: Probaj da pronađeš dva razloga zbog kojih treba da se odupreš iskušenju s kojim se najčešće suočavaš i dva načina na koja planiraš da to uradiš.

Zašto bi dozvolio da drugi vladaju nad tobom? Pokaži zrelost tako što ćeš raditi ono što znaš da je ispravno (Kološanima 3:5). Moli se da i dalje budeš uspešan u tome (Matej 6:13).