Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Zašto treba da se molimo? Da li će mi Bog odgovoriti?

Zašto treba da se molimo? Da li će mi Bog odgovoriti?

Odgovor iz Svetog pisma

Da, hoće. I Sveto pismo i primeri iz stvarnog života pokazuju da Bog odgovara na molitve. Biblija kaže: „[Bog] ispunjava želju onima koji ga se boje, čuje vapaj njihov i spasava ih“ (Psalam 145:19). Ali da li će Bog odgovoriti i na vaše molitve, umnogome zavisi od vas.

Šta Bog očekuje od nas

  • Treba da se molimo Bogu, a ne Isusu, Mariji, svecima, anđelima ili ikonama. Samo je Jehova Bog „onaj koji sluša molitve“ (Psalam 65:2).

  • Treba da se molimo za ono što Bog odobrava, što je izloženo u Svetom pismu (1. Jovanova 5:14).

  • Treba da se molimo u Isusovo ime, jer time priznajemo njegov položaj. „Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“, rekao je Isus (Jovan 14:6).

  • Treba da se molimo s verom i da tražimo više vere ako je potrebno (Matej 21:22; Luka 17:5).

  • Treba da budemo ponizni i iskreni. Biblija kaže: „Jehova [je] visoko, a ipak vidi poniznoga“ (Psalam 138:6).

  • Treba da budemo uporni. Isus je rekao: „Molite, i daće vam se!“ (Luka 11:9).

Šta Bogu nije važno

  • Naše rasno ili nacionalno poreklo. „Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:34, 35).

  • Položaj tela dok se molimo. Bogu se možemo moliti kada sedimo, kada smo pognuti, kada klečimo ili stojimo (1. Letopisa 17:16; Nemija 8:6; Danilo 6:10; Marko 11:25).

  • Da li se molimo naglas ili u sebi. Bog odgovara čak i na molitve koje osoba izgovori u sebi i za koje drugi i ne znaju (Nemija 2:1-6).

  • Da li su naše brige male ili velike. Bog nas poziva da ’sve svoje brige bacimo na njega, jer se on brine za nas‘ (1. Petrova 5:7).