Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Šta je velika nevolja?

Odgovor iz Svetog pisma

Velika nevolja će biti period kada će čovečanstvo zadesiti strašne nedaće. Prema biblijskim proročanstvima, ona će nastupiti „u poslednjim danima“, to jest tokom „vremena kraja“ (2. Timoteju 3:1; Danilo 12:4). Biće to nevolja „kakve nije bilo od početka sveta, koji je Bog stvorio, pa sve do tada, i kakve više neće biti“ (Marko 13:19; Danilo 12:1; Matej 24:21, 22).

Događaji tokom velike nevolje

Događaji nakon velike nevolje

  • Satana i demoni biće bačeni u bezdan. Jedan moćni anđeo baciće Satanu i njegove demone u „bezdan“, što je simbol stanja sličnog smrti (Otkrivenje 20:1-3). Satana će takoreći biti u tamnici odakle neće moći da utiče na ljude i zbivanja (Otkrivenje 20:7).

  • Počeće Hristova hiljadugodišnja vladavina. Božje Kraljevstvo će vladati hiljadu godina. Ta vladavina će čovečanstvu doneti velike blagoslove (Otkrivenje 5:9, 10; 20:4, 6). „Veliko mnoštvo ljudi“ preživeće veliku nevolju i živeće na zemlji pod Hristovom hiljadugodišnjom vladavinom (Otkrivenje 7:9, 14; Psalam 37:9-11).

^ odl. 5 Religije koje Bog ne odobrava u Otkrivenju se nazivaju Vavilonom Velikim ili „velikom bludnicom“ (Otkrivenje 17:1, 5). Skerletna zver, koja će uništiti Vavilon Veliki, simbolično predstavlja organizaciju koja ima zadatak da ujedini i zastupa sve narode sveta. Ta organizacija je najpre postojala pod imenom Društvo naroda, a sada su to Ujedinjene nacije.