Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li je Ðavo uzročnik sve patnje?

Odgovor iz Svetog pisma

Sveto pismo otkriva da je Satana Ðavo stvarna osoba, koja poput moćnog vladara iz senke sprovodi svoju volju „lažnim čudesnim znakovima“, kao i „nepravdom i prevarom“. Štaviše, u njemu stoji da se on „pretvara da je anđeo svetlosti“ (2. Solunjanima 2:9, 10; 2. Korinćanima 11:14). Da Ðavo postoji vidi se po šteti koju uzrokuje.

Međutim, Ðavo nije odgovoran za svu patnju. Kako to znamo? Bog je stvorio ljude sa sposobnošću da izaberu da li će raditi ono što je dobro ili ono što je loše (Isus Navin 24:15). Kada načinimo loš izbor, žanjemo posledice toga (Galatima 6:7, 8).