Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li je Bog Trojstvo?

Odgovor iz Svetog pisma

Mnoge hrišćanske denominacije naučavaju da je Bog Trojstvo. Međutim, zapazite šta kaže Encyclopædia Britannica: „Ni reč Trojstvo, ni jasno definisana doktrina ne pojavljuju se u Novom zavetu... Ta doktrina se razvijala postepeno tokom nekoliko vekova i kao plod mnogih rasprava.

Zapravo, Bog o kom Sveto pismo govori nikada nije opisan kao deo Trojstva. Zapazite sledeće biblijske stihove:

Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ (Ponovljeni zakoni 6:4).

Jedino [si] ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom“ (Psalam 83:18).

Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3).

Bog je samo jedan“ (Galatima 3:20).

Zašto većina hrišćanskih denominacija tvrdi da je Bog Trojstvo?

Saznajte više

Šta Biblija zaista naučava?

Šta je istina o Bogu?

Šta mislite, da li je Bogu stalo do vas? Saznajte kakav je Bog i da li možete biti bliski s njim.