Vrati se na sadržaj

Šta Sveto pismo kaže o tetoviranju?

Odgovor iz Svetog pisma

U Svetom pismu se tetoviranje pominje samo na jednom mestu i to u Levitskoj 19:28, gde stoji: „Ne tetovirajte po sebi znakove.“ Bog je ovu zapovest dao izraelskom narodu da bi ih odvojio od okolnih naroda koji su tetovirali imena i simbole svojih bogova (Ponovljeni zakoni 14:2). Premda hrišćani nisu pod Mojsijevim zakonom datom Izraelcima, vredi pažljivo razmotriti načela koja stoje iza ove zakonske odredbe.

Da li je tetoviranje ili oslikavanje tela prihvatljivo za hrišćane?

Sledeći biblijski stihovi mogu vam pomoći u donošenju odluke:

  • „Žene [treba da se] pristojno odevaju i da pri tome budu skromne“ (1. Timoteju 2:9). Ovo načelo se primenjuje i na žene i na muškarce. Treba da budemo obzirni prema osećanjima drugih i da ne skrećemo preveliku pažnju na sebe.

  • Neki žele da istaknu svoj identitet ili nezavisnost, dok se drugi tetoviraju da bi drugima dokazali da sa svojim telom mogu da rade šta god žele. Sveto pismo podstiče hrišćane: ’Svoja tela dajte kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, da služite Bogu koristeći svoj razum‘ (Rimljanima 12:1). „Koristeći svoj razum“ razmislite o tome zašto želite da se istetovirate. Ako je to zato što želite da pratite modni trend ili da istaknete pripadnost nekoj grupi, imajte na umu da se vaše razmišljanje može promeniti, ali tetovaža će ostati. Ako preispitate svoje motive, to će vam pomoći da donesete mudru odluku (Poslovice 4:7).

  • „Zamisli marljivog čoveka sigurno donose korist, a ko je god brzoplet sigurno srlja u oskudicu“ (Poslovice 21:5). Odluka da se istetovirate često se donosi brzopleto, ali ona može imati dugoročan uticaj na vaše odnose s drugima, kao i na zaposlenje. Uklanjanje tetovaža može biti skupo i bolno. Istraživanja, kao i sve veći broj salona gde se mogu ukloniti tetovaže, pokazuju da su mnogi koji su se istetovirali s vremenom zažalili zbog toga.