Vrati se na sadržaj

Kako roditelji mogu poučiti decu o seksu?

Odgovor iz Svetog pisma

Ko treba da poučava decu o seksu? Sveto pismo kaže da su za to odgovorni roditelji i mnogi od njih su ustanovili da su sledeći saveti korisni:

  • Nemojte se stideti. Biblija otvoreno govori o seksu i intimnim delovima tela. Bog je rekao izraelskom narodu da decu treba poučiti o tome (Ponovljeni zakoni 31:12; Levitska 15:2, 16-19). Možete upotrebljavati pristojne izraze, koji seks i polne organe ne predstavljaju na nedostojan način.

  • Poučavajte dete malo po malo. Nemojte voditi jedan dug razgovor o seksu kada vaše dete uđe u pubertet, već ga poučavajte malo po malo u skladu s tim koliko može da razume (1. Korinćanima 13:11).

  • Usadite im moralne vrednosti. Deca će u školi možda imati neki vid seksualnog obrazovanja. Međutim, Sveto pismo podstiče roditelje da pouče decu ne samo koji su intimni delovi tela već i da im prenesu ispravno gledište o polnom životu (Poslovice 5:1-23).

  • Slušajte dete. Nemojte prenagljeno reagovati ili prebrzo donositi zaključke ukoliko vam dete postavi pitanje u vezi sa seksom. Budite ’brzi da čujete, a spori da govorite‘ (Jakovljeva 1:19).

Kako zaštititi dete od seksualnih napasnika

Poučite dete da se suprotstavi napasniku ako ikada postane njegova meta

  • Budite u toku. Saznajte kako se napasnici obično ponašaju (Poslovice 18:15; videti 32. poglavlje knjige Mladi pitaju — praktični odgovori na njihova pitanja, 1. tom).

  • Budite uključeni u život svog deteta. Nemojte davati dete na čuvanje osobi za koju niste proverili da li je od poverenja i nemojte dozvoliti da dete bude prepušteno samom sebi (Poslovice 29:15).

  • Izgradite kod deteta uravnoteženo gledište o poslušnosti. Deca treba da nauče da budu poslušna roditeljima (Kološanima 3:20). Ali ako poučite dete da mora uvek slušati svaku odraslu osobu, postaće laka meta za napasnike. Pobožni roditelji mogu reći detetu: „Ako ti neko kaže da uradiš nešto što Bog smatra pogrešnim, nemoj to raditi“ (Dela apostolska 5:29).

  • Vežbajte s detetom kako da se zaštiti. Pomozite detetu da nauči šta da radi ako neko pokuša da ga iskoristi kada vi niste tu. Kada glumite takve situacije, to može pomoći detetu da bude odvažno i kaže: ’Prestani! Reći ću te!‘ i da odmah pobegne. Možda ćete morati da ga stalno podsećate, pošto deca lako zaboravljaju (Ponovljeni zakoni 6:7).