Vrati se na sadržaj

Šta je znak „poslednjih dana“ ili „vremena kraja“?

Odgovor iz Svetog pisma

Sveto pismo opisuje stanje u svetu i događaje koji će obeležiti svršetak sadašnjeg poretka, to jest kraj sveta (Matej 24:3; Savremeni srpski prevod). Taj period se u Svetom pismu naziva „poslednjim danima“ i „vremenom kraja“ ili kako kažu neki prevodi vremenom „kada će biti kraj“ (2. Timoteju 3:1; Danilo 8:19, dr Lujo Bakotić). Navešćemo neka od glavnih obeležja poslednjih dana koja su prorečena u Svetom pismu:

Da li živimo u „poslednjim danima“?

Da. Stanje u svetu i biblijska hronologija pokazuju da su poslednji dani počeli 1914. Te godine je na nebu počelo da vlada Božje Kraljevstvo. Prvo što je ta vlast učinila bilo je zbacivanje Satane Ðavola i demona s neba, a njihov uticaj je ograničen na zemlju (Otkrivenje 12:7-12). Satanin uticaj na ljude jasno se vidi po njihovim lošim stavovima i postupcima, zbog kojih se za poslednje dane s pravom kaže da su „naročito teška vremena“ (2. Timoteju 3:1).