Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li je poligamija prihvatljiva?

Odgovor iz Svetog pisma

Bog je neko vreme dopuštao muškarcima da imaju više žena (Postanak 4:19; 16:1-4; 29:18-29). Ali on nije uspostavio poligamiju. Adamu je stvorio samo jednu ženu.

Bog je ovlastio Isusa Hrista da ponovo uvede monogamiju, Njegovo izvorno merilo za brak (Jovan 8:28). Na pitanje o braku Isus je odgovorio: ’Njihov stvoritelj ih je u početku načinio kao muškarca i ženu i rekao: „Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo“ ‘ (Matej 19:4, 5).

Jedan od Isusovih sledbenika je kasnije pod Božjim nadahnućem napisao: „Neka svaki muškarac ima svoju ženu i neka svaka žena ima svog muža“ (1. Korinćanima 7:2). Sveto pismo takođe kaže da svaki oženjeni muškarac u hrišćanskoj skupštini kome su poverena posebna zaduženja mora imati „samo jednu ženu“ (1. Timoteju 3:2, 12).