Vrati se na sadržaj

Vera i služenje Bogu

Religija

Da li sve religije vode do Boga?

Odgovor možete saznati ako osmotrite dve činjenice iz Svetog pisma.

Da li je neophodno pripadati nekoj religiji?

Da li Boga možemo obožavati na neki svoj način?

Zašto postoji tako mnogo hrišćanskih denominacija?

Da li je Isus, osnivač hrišćanstva, nameravao da bude tako?

Kako prepoznati pravu religiju?

Da li je to ona religija koja mi se sviđa?

Ko je antihrist?

Da li on tek treba da dođe ili je već tu?

Šta znači biti ponovo rođen?

Da li treba da se ponovo rodite da biste bili hrišćanin?

Šta znači biti svet?

Da li nesavršeni ljudi poput nas mogu biti sveti?

Molitva

Da li će mi Bog pomoći ako mu se molim?

Da li Boga zaista zanimaju naši problemi?

Zašto treba da se molimo? Da li će mi Bog odgovoriti?

Da li će Bog odgovoriti i na vaše molitve, umnogome zavisi od vas.

Za šta se mogu moliti?

Saznajte zašto je Bogu važno ono što vas brine.

Zašto treba da se molimo u Isusovo ime?

Saznajte kako molitvama u Isusovo ime iskazujemo čast Bogu i pokazujemo da cenimo Isusa.

Da li treba da se molim svecima?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome kome treba da se molimo.

Zašto Bog ne sluša neke molitve?

Saznajte kakve molitve i ljude Bog ne sluša.

Spasenje

Šta je spasenje?

Šta je put spasenja? Od čega čovek treba da bude spasen?

Zašto je Isus umro?

Mnogi ljudi znaju da je Isus umro da bi mi mogli da živimo. Ali šta to tačno znači?

U kom smislu je Isus položio „otkupninu za mnoge“?

Kako Isusova žrtva omogućuje oslobođenje od greha?

Šta je krštenje?

Kako i kada osoba treba da se krsti? Da li se krštenjem spiraju gresi? Šta Sveto pismo kaže o krštavanju dece?

Da li Sveto pismo podupire ideju „jednom spasen, zauvek spasen“?

Isus je ispričao priču koja odgovora na ovo pitanje.

Šta znači biti ponovo rođen?

Da li treba da se ponovo rodite da biste bili hrišćanin?

Gresi i oproštaj

Šta je greh?

Da li su neki gresi teži od drugih?

Šta znači oprostiti?

U Svetom pismu ćete naći pet saveta koji će vam pomoći da oprostite drugima.

Da li će mi Bog oprostiti?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome kako možemo dobiti oproštenje greha od Boga.

Postoji li „sedam smrtnih grehova“?

Odakle potiče taj izraz? Koja je razlika između greha koji vodi u smrt i greha koji ne vodi u smrt?

Šta je neoprostiv greh?

Kako da znamo da li smo počinili neoprostiv greh?

Šta Sveto pismo kaže o alkoholu? Da li je greh piti alkohol?

Sveto pismo na nekim mestima pominje vino i druga alkoholna pića u pozitivnom svetlu.

Da li je kockanje greh?

Pošto Sveto pismo ne razmatra kockanje do u detalje, kako možemo znati kako Bog gleda na njega?

Verski običaji

Da li treba da koristimo likove u obožavanju Boga?

Da li je Bogu svejedno ako koristimo likove ili idole?

Da li hrišćani treba da drže sabat?

Ako ne treba, zašto Biblija kaže da je sabat večni savez?