Odgovor iz Svetog pisma

Bog odobrava brak između muškarca i žene različite nacionalnosti jer su u njegovim očima svi narodi jednaki. Sveto pismo kaže: „Bog ne gleda ko je ko“ (Dela apostolska 10:34, 35, Daničić–Karadžić).

Osmotrite još neka biblijska načela koja govore o braku i jednakosti između svih naroda.

Svi narodi imaju zajedničko poreklo

Svi ljudi potiču od prvog čoveka Adama i njegove žene Eve, za koju Sveto pismo kaže da je „majka svima živima“ (Postanak 3:20). Zato se u Bibliji kaže za Boga: „Od jednog čoveka načinio je sav ljudski rod“ (Dela apostolska 17:26). Bez obzira na nacionalnu pripadnost, svi ljudi su deo jedne jedine porodice. Šta ako živite u sredini u kojoj vladaju snažne predrasude prema drugim nacijama ili klasne razlike?

Mudri se „međusobno savetuju“

Iako su mešoviti brakovi potpuno prihvatljivi za Boga, nemaju svi ljudi takvo gledište (Isaija 55:8, 9). Ako planirate da stupite u brak sa osobom druge nacionalnosti, vi i vaš budući bračni drug treba da razgovarate o sledećem:

  • Kako ćete se izboriti s pritiskom sredine ili porodice?

  • Kako ćete pomoći svojoj deci da se izbore s predrasudama?

Ako se o ovome ’međusobno savetujete‘, to će vam pomoći da imate uspešan brak (Poslovice 13:10; 21:5).