Odgovor iz Svetog pisma

Da bismo znali kada će doći kraj sveta, moramo razumeti šta se u Svetom pismu podrazumeva pod rečju „svet“. Grčka reč kosmos, koja se u Svetom pismu obično prevodi kao „svet“, najčešće ukazuje na čovečanstvo, posebno na ljude koji nisu po Božjoj volji (Jovan 15:18, 19; 2. Petrova 2:5). Reč kosmos se ponekad odnosi i na društveni poredak (1. Korinćanima 7:31; 1. Jovanova 2:15, 16). *

Šta je „kraj sveta“?

Izraz „kraj sveta“, to jest „svršetak sveta“, koji se pojavljuje u prevodu Svetog pisma dr Bakotića, kao i u nekim drugim prevodima, može se prevesti i kao „svršetak poretka“ (Matej 24:3). Taj izraz se ne odnosi na uništenje naše planete niti celog čovečanstva, već na uništenje sistema po kojem funkcioniše današnje društvo (1. Jovanova 2:17).

U Svetom pismu stoji da će se „istrebiti oni koji zlo čine“, kako bi pravedni ljudi uživali u životu na zemlji (Psalam 37:9-11). Oni će biti uništeni u „velikoj nevolji“, koja će se završiti Armagedonom (Matej 24:21, 22; Otkrivenje 16:14, 16).

Kada će doći kraj sveta?

Isus je rekao: „A o tom danu i času niko ne zna, ni nebeski anđeli ni Sin, nego samo Otac“ (Matej 24:36, 42). On je još rekao da će kraj doći iznenada, „u čas kada se ne nadate“ (Matej 24:44).

Iako ne možemo tačno znati kada će doći kraj sveta, Isus nam je dao složeni „znak“, to jest ukazao je na niz događaja po kojima ćemo prepoznati period koji prethodi tom kraju (Matej 24:3, 7-14). Sveto pismo taj period naziva „vremenom kraja“ i „poslednjim danima“ (Danilo 12:4; 2. Timoteju 3:1-5).

Da li će sve biti uništeno?

Neće. Zemlja će i dalje postojati jer u Svetom pismu stoji: „Nikad se ona poljuljati neće, u svu večnost“ (Psalam 104:5). A što se tiče ljudi, Sveto pismo obećava: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29). Bog će našu planetu učiniti domom kakav nam je prvobitno namenio, što podrazumeva:

^ odl. 3 U nekim prevodima Svetog pisma, grčka reč eon takođe je prevedena kao „svet“. U tom slučaju znači isto što i kosmos kada se odnosi na društveni poredak.