Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko je bila Kainova žena?

Odgovor iz Svetog pisma

Kain, najstarije dete prvog ljudskog para, oženio se jednom od svojih sestara ili bliskih rođaka. Ovakav zaključak se može izvući na osnovu onoga što Sveto pismo kaže o Kainu i njegovoj porodici.

Činjenice o Kainu i njegovoj porodici

  • Svi ljudi potiču od Adama i Eve. Bog je „od jednog čoveka [Adama] načinio [...] sav ljudski rod da prebiva po celoj zemlji“ (Dela apostolska 17:26). Adamova žena, Eva, postala je „majka svima živima“ (Postanak 3:20). Prema tome, Kain se sigurno oženio jednom od ćerki ili unuki Adama i Eve.

  • Eva je rodila mnogo dece, a Kain i njegov brat Avelj bili su najstariji među njima (Postanak 4:1, 2). Kada je Kain bio proteran zbog ubistva svog brata, rekao je: „Ko me god nađe sigurno će me ubiti“ (Postanak 4:14). Koga se to Kain bojao? Sveto pismo navodi da se Adamu rodilo „još sinova i kćeri“ (Postanak 5:4). Po svemu sudeći, Kain se bojao da bi ta druga Adamova i Evina deca mogla da mu naude.

  • Na početku ljudske istorije brak među bliskim rođacima nije bio neuobičajen. Na primer, Avraham, verni Jehovin sluga, oženio se svojom polusestrom (Postanak 20:12). Takvi brakovi su prvi put bili zabranjeni Mojsijevim zakonom, koji je zapisan vekovima nakon Kainove smrti (Levitska 18:9, 12, 13). Izgleda da na početku ljudske istorije nije postojala tolika opasnost kao danas da će deca iz takvih brakova imati neku naslednu bolest.

  • Sveto pismo prikazuje izveštaj o Adamu, Evi i njihovoj deci kao verodostojan. Detaljni rodoslovi koji sežu do Adama ne nalaze se samo u Postanku, koji je zapisao Mojsije, već i u knjigama koje su napisali istoričari Jezdra i Luka (Postanak 5:3-5; 1. Letopisa 1:1-4; Luka 3:38). Biblijski pisci citiraju izveštaj o Kainu kao istorijsku činjenicu (Jevrejima 11:4; 1. Jovanova 3:12; Judina 11).