Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li Sveto pismo podupire ideju „jednom spasen, zauvek spasen“?

Odgovor iz Svetog pisma

Ne, Sveto pismo ne zagovara ideju „jednom spasen, zauvek spasen“. Osoba koja na temelju svoje vere u Isusa Hrista dobija spasenje može izgubiti veru, a samim tim i spasenje. U Svetom pismu stoji podstrek: „Snažno [se] borite za veru“, što znači da je potrebno ulagati veliki trud da bi neko izgradio i održao veru (Judina 3, 5). Prvi hrišćani koji su već bili pokazali veru u Isusa bili su podstaknuti: „Radite na svom spasenju sa strahom i drhtanjem“ (Filipljanima 2:12).

Biblijski stihovi koji opovrgavaju ideju o bezuslovnom spasenju

  • Sveto pismo upozorava na ozbiljne grehe zbog kojih osoba neće ući u Božje Kraljevstvo (1. Korinćanima 6:9-11; Galatima 5:19-21). Ukoliko bi spasenje bilo bezuslovno, onda bi takva upozorenja bila besmislena. Štaviše, Sveto pismo pokazuje da neko ko je krenuo putem spasenja može zaći s njega ukoliko bi se upustio u neki ozbiljan greh. Na primer, u Jevrejima 10:26 piše: „Ako namerno grešimo nakon što smo dobro upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtva za grehe“ (Jevrejima 6:4-6; 2. Petrova 2:20-22).

  • Isus je naglasio koliko je važno sačuvati veru kada je ispričao priču o vinovoj lozi. U njoj je sebe uporedio s čokotom, a svoje sledbenike s vinovim lozama. Neki od njih će jedno vreme pokazivati veru u njega i donositi plod, koji će biti vidljiv po njihovim delima, ali će kasnije postati neverni i zato će biti bačeni „napolje kao beskorisna loza“, to jest izgubiće spasenje (Jovan 15:1-6). Apostol Pavle je koristio slično poređenje kada je rekao da će hrišćanin koji ne sačuva veru biti „odsečen“ (Rimljanima 11:17-22).

  • Hrišćani su dobili sledeće upozorenje: „Bdite“ (Matej 24:42; 25:13). Oni koji ne ostanu duhovno budni, bilo tako što počnu da čine „dela tame“ ili tako što ne izvršavaju u potpunosti ono što im je Isus zapovedio, gube spasenje (Rimljanima 13:11-13; Otkrivenje 3:1-3).

  • Mnogi stihovi pokazuju da oni koji su krenuli putem spasenja moraju verno izdržati do kraja (Matej 24:13; Jevrejima 10:36; 12:2, 3; Otkrivenje 2:10). Hrišćani u prvom veku su se radovali kada bi čuli da su njihovi suvernici verni Bogu (1. Solunjanima 1:2, 3; 3. Jovanova 3, 4). Da li je logično da Biblija stavlja toliki naglasak na istrajnost i čuvanje vere ako bi oni koji to ne čine ipak dobili spasenje?

  • Apostol Pavle je tek pred smrt mogao reći da će sigurno dobiti nagradu — spasenje (2. Timoteju 4:6-8). Ranije je shvatao da bi mogao ostati bez nagrade ukoliko popusti telesnim željama. O tome je napisao: „Bijem svoje telo i držim ga u pokornosti kao roba, da ne bih i sâm bio odbačen nakon što sam propovedao drugima“ (1. Korinćanima 9:27; Filipljanima 3:12-14).

Saznajte više

STRAŽARSKA KULA

Zašto nam je neophodno spasenje

Zar bi Bog koji nas voli stvorio čoveka sa željom da živi večno, ako je tu želju nemoguće ostvariti?

PITANJA I ODGOVORI

Da li će mi Bog oprostiti?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome kako možemo dobiti oproštenje greha od Boga.

UOBIČAJENA PITANJA

Da li Jehovini svedoci veruju da će samo oni biti spaseni?

Sveto pismo objašnjava ko će dobiti priliku za spasenje.