Vrati se na sadržaj

Šta je Hristov dolazak?

Odgovor iz Svetog pisma

U Svetom pismu se na više mesta govori da će Isus Hrist doći da bi sudio ljudima na zemlji. * Na primer, u Mateju 25:31-33 stoji:

„Kad Sin čovečji [Isus Hrist] stigne u svojoj slavi i svi anđeli s njim, tada će sesti na svoj slavni presto. I svi će se narodi skupiti pred njim, i on će odvojiti ljude jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca. Postaviće ovce na svoju desnu stranu, a jarce na levu.“

Isus će suditi ljudima tokom perioda koji se u Svetom pismu naziva „velika nevolja“. To će biti najteži period u istoriji čovečanstva. Vrhunac velike nevolje biće Božji rat, Armagedon (Matej 24:21; Otkrivenje 16:16). Hristovi neprijatelji, koje je u svom poređenju uporedio sa jarcima, biće „kažnjeni večnom propašću“ (2. Solunjanima 1:9; Otkrivenje 19:11, 15). S druge strane, osobe koje mu verno služe, upoređene sa ovcama, dobiće „večni život“ (Matej 25:46).

Kada će Hrist doći?

Isus je rekao: „O tom danu i času niko ne zna“ (Matej 24:36, 42; 25:13). Međutim, on je otkrio „znak“ koji obuhvata niz dešavanja na zemlji po kojima će se prepoznati da je njegov dolazak blizu (Matej 24:3, 7-14; Luka 21:10, 11).

Da li će Hrist doći u ljudskom telu?

S obzirom da je Isus uskrsnuo u duhovno biće, on se neće pojaviti u telu od krvi i mesa, već će doći kao duhovna osoba (1. Korinćanima 15:45; 1. Petrova 3:18). Zato je neposredno pre svoje smrti Isus rekao svojim učenicima: „Još malo i svet me više neće videti“ (Jovan 14:19).

Uobičajene zablude o Hristovom dolasku

Zabluda: Isusov dolazak će biti vidljiv, pošto se u Svetom pismu kaže da će ljudi videti Isusa „kako dolazi na oblacima“ (Matej 24:30).

Činjenica: U Svetom pismu se oblaci često povezuju sa onim što je nevidljivo (Levitska 16:2; Brojevi 11:25; Ponovljeni zakoni 33:26). Na primer, Bog je rekao Mojsiju: „Ja ću doći k tebi u tamnom oblaku“ (Izlazak 19:9). Ipak, Mojsije nije doslovno video Boga. Slično tome, kada se kaže da će Hrist doći na oblacima, to znači da će ljudi shvatiti da je on došao iako ga neće videti.

Zabluda: Izraz „videće ga svako oko“ iz Otkrivenja 1:7, koji ukazuje na Hristov dolazak, treba shvatiti doslovno.

Činjenica: Grčke reči koje se u Svetom pismu prevode sa „oko“ ili „videti“ ponekad ukazuju na sposobnost da se nešto zapazi ili razume * (Matej 13:15; Luka 19:42; Rimljanima 15:21; Efešanima 1:18). U Svetom pismu se kaže da Isus nakon uskrsenja „prebiva u nedostupnoj svetlosti“ i da ga niko od ljudi ne može videti (1. Timoteju 6:16). Dakle, kada se u Svetom pismu kaže da će Isusa videti svako oko, to znači da će svi jasno razumeti da je on taj koji ljudima donosi Božju presudu (Matej 24:30).

Zabluda: Na osnovu onoga što piše u 2. Jovanovoj 7 možemo razumeti da će Isus doći u ljudskom telu.

Činjenica: Taj biblijski stih glasi: „Mnoge [su] varalice izašle u svet, oni koji ne priznaju da je Isus Hrist došao u telu.“

U vreme apostola Jovana, neke osobe su tvrdile da Isus nikada nije živeo na zemlji kao ljudsko biće. Oni su nazvani gnosticima. Reči apostola Jovana zabeležene u 2. Jovanovoj 7 razotkrile su njihove lažne tvrdnje.

^ odl. 3 Kada govore o Hristovom dolasku, mnogi ljudi koriste izraz „drugi Hristov dolazak“. Međutim, ovaj izraz ne potiče iz Svetog pisma.

^ odl. 14 Videti The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), strane 451 i 470.