Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li Bog prebiva na nekom određenom mestu?

Odgovor iz Svetog pisma

Da. Bog prebiva na jednom određenom mestu — na nebesima. Osmotrite ove biblijske stihove:

Kralj Solomon je u molitvi rekao: „Tada čuj s nebesa, s mesta gde prebivaš“ (1. Kraljevima 8:43).

Isus Hrist je poučio svoje sledbenike da se mole ’Ocu koji je na nebesima‘ (Matej 6:9).

Nakon što je bio uskrsnut, Isus je ušao „u samo nebo, da se sada pojavi pred Božjim licem“ (Jevrejima 9:24).

Ovi stihovi jasno pokazuju da je Jehova Bog stvarna osoba i da prebiva samo na nebesima, a ne da je svuda prisutan.