Vrati se na sadržaj

Šta Sveto pismo kaže o davanju?

Odgovor iz Svetog pisma

Sveto pismo nas podstiče da budemo darežljivi i da dajemo iz ispravnih motiva. Ono kaže da je takvo davanje dobro kako za onoga ko dobija poklon tako i za onoga ko ga daje (Poslovice 11:25; Luka 6:38). Isus je rekao: „Više usrećuje davanje nego primanje“ (Dela apostolska 20:35).

 Kada Bog ceni davanje?

Bog ceni kada dajemo od srca. Sveto pismo kaže: „Neka svako učini kako je odlučio u srcu, ne nerado ili na silu, jer Bog voli onoga ko radosno daje“ (2. Korinćanima 9:7).

Ako želimo ugoditi Bogu, moramo davati od srca (Jakovljeva 1:27). Bog ceni kada velikodušno pomažemo onima koji su u oskudici i na to gleda kao da njemu nešto dajemo (Poslovice 19:17). Sveto pismo kaže da će nam Bog tada uzvratiti dobrotu (Luka 14:12-14).

 Kada Bog ne ceni davanje?

Kada iza davanja stoje pogrešni motivi. Na primer, kada neko daje da bi:

Kada se dar koristi za nešto što Bog osuđuje. Na primer, bilo bi pogrešno nekome davati novac za kockanje, drogu ili alkohol (1. Korinćanima 6:9, 10; 2. Korinćanima 7:1). Isto tako, ne bi bilo ispravno davati novac nekome ko može da radi i brine o sebi, ali to neće (2. Solunjanima 3:10).

Kada davanjem drugima zapostavljamo potrebe svoje porodice. Sveto pismo kaže da je poglavar porodice dužan da se brine o svojoj porodici (1. Timoteju 5:8). Nije na mestu da drugima dajemo do te mere da naša porodica oskudeva. Slično tome, Isus je osudio one koji se ne brinu o ostarelim roditeljima pod izgovorom da je sve što imaju određeno „za dar Bogu“ (Marko 7:9-13).