Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li treba da se molim svecima?

Odgovor iz Svetog pisma

Ne. Sveto pismo otkriva da treba da se molimo jedino Bogu, u Isusovo ime. Isus je rekao svojim učenicima: „Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9, Daničić–Karadžić). On ih nikada nije poučio da se mole svecima, anđelima ili nekom drugom, već samo Bogu.

Takođe, Isus je rekao svojim sledbenicima: „Ja sam put i istina i život: niko neće doći k ocu do kroza me“ (Jovan 14:6, Daničić–Karadžić). Jedino Isus ima ovlašćenje od Boga da se pred njim zauzima za nas (Jevrejima 7:25).

Šta ako se molim i Bogu i svecima?

Bog je u jednoj od deset zapovesti rekao: „Ja [sam] Gospod, Bog tvoj, Bog ljubomoran“ (Izlazak 20:5, Bakotić). U kom smislu je Bog ljubomoran? U tom smislu da zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu, to jest da samo njega obožavamo (Isaija 48:11). Jedan čin obožavanja su i molitve.

Mi vređamo Boga ukoliko se molimo bilo kom drugom, čak i svecima ili svetim anđelima. Kada je apostol Jovan pokušao da obožava jednog anđela, on ga je sprečio u tome i rekao: „Nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni“ (Otkrivenje 19:10, Daničić–Karadžić).