Nije. Upoređivanje drevnih rukopisa pokazuje da Sveto pismo u osnovi nije promenjeno iako je hiljadama godina za njegovo prepisivanje korišćen propadljiv materijal.

Znači li to da nije bilo grešaka u prepisivanju?

Pronađeno je na hiljade drevnih biblijskih rukopisa. Neki od njih se međusobno razlikuju što ukazuje na greške u prepisivanju. Većina tih razlika je neznatna i ne utiče na značenje teksta. Međutim, otkriveno je i nekoliko značajnih razlika. Izgleda da su neke od njih davno namerno unete u originalni tekst kako bi se poruka Svetog pisma promenila. Razmotrimo dva primera:

  1. U 1. Jovanovoj 5:7, u nekim starijim prevodima Svetog pisma stoje i reči „na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno“. Međutim, pouzdani rukopisi potvrđuju da ove reči nisu bile deo originalnog teksta, već su dodate kasnije. * Zato ih pouzdani savremeni prevodi ne sadrže.

  2. Božje ime se na hiljade puta pojavljuje u drevnim biblijskim rukopisima. Ipak, u brojnim prevodima Svetog pisma ono je zamenjeno titulama poput „Gospod“ ili „Bog“.

Kako možemo znati da se u Svetom pismu nisu potkrale još neke greške?

Do danas je otkriveno mnogo rukopisa i zato je veoma lako uočiti greške. * Šta je o tačnosti Svetog pisma otkrilo upoređivanje tih dokumenata?

  • Izučavalac Vilijam Grin je o tekstu hebrejskog dela Svetog pisma (koji se obično naziva „Stari zavet“) rekao: „S pravom se može reći da nijedno drugo drevno delo nije tako verno prenošeno.“

  • O grčkom delu Svetog pisma, to jest „Novom zavetu“, biblista Frederik Brus je napisao: „Dokazi koji govore u prilog autentičnosti teksta Novog zaveta daleko su brojniji od dokaza koji potvrđuju verodostojnost mnogih dela klasičnih pisaca, čiju autentičnost niko ne bi ni pomislio da dovede u pitanje.“

  • Ser Frederik Kenjon, uvaženi stručnjak za biblijske manuskripte, rekao je da čovek „može uzeti u ruke celo Sveto pismo i bez straha i oklevanja reći da u rukama drži pravu Reč Božju, koja je vekovima prenošena s kolena na koleno, a da pri tome nije pretrpela značajne promene.“

Koji još dokazi postoje da tekst Svetog pisma nije promenjen?

^ odl. 5 Te reči se ne nalaze u Sinajskom kodeksu, Aleksandrijskom kodeksu, Vatikanskom manuskriptu 1209, originalnoj latinskoj Vulgati, sirijskom Filoksenijsko-heraklejskom prevodu, niti u sirijskoj Pešiti.

^ odl. 8 Na primer, otkriveno je preko 5 000 grčkih rukopisa takozvanog Novog zaveta, to jest grčkog dela Svetog pisma.

^ odl. 13 Sveto pismo ne kaže da su Božje sluge bile nepogrešive. U njemu je jasno napisano: „Nema čoveka koji ne greši“ (1. Kraljevima 8:46).

^ odl. 14 Sveto pismo ne kaže da je sve što je u njemu zapisano izdiktirao sam Bog, već kaže da su ljudi koji su ga pisali to činili pod nadahnućem Božjeg svetog duha (2. Timoteju 3:16, 17; 2. Petrova 1:21).