Odgovor iz Svetog pisma

Iz Svetog pisma se jasno može zaključiti da Isus nije bio oženjen, iako se o njegovom bračnom statusu ne govori direktno. * Zapazite sledeće.

  1. U Svetom pismu se često govori o Isusovoj porodici, kao i o ženama koje su ga sledile tokom njegove službe i prisustvovale njegovom pogubljenju, ali nigde se ne govori da je imao ženu (Matej 12:46, 47; Marko 3:31, 32; 15:40; Luka 8:2, 3, 19, 20; Jovan 19:25). Najlogičniji razlog zašto se u Svetom pismu nigde ne govori o tome jeste taj što Isus nije ni bio oženjen.

  2. Kada je govorio o onima koji odluče da ne stupe u brak kako bi mogli više da učine u službi za Boga, Isus je svojim učenicima rekao: „Ko može da živi tako [bez bračnog druga], neka živi tako“ (Matej 19:10-12). On je ostavio primer onima koji odluče da ne stupe u brak da bi se posvetili služenju Bogu (Jovan 13:15; 1. Korinćanima 7:32-38).

  3. Uoči svoje smrti, Isus se postarao da neko brine o njegovoj majci (Jovan 19:25-27). Da je Isus bio oženjen i da je imao decu, sigurno bi se pobrinuo da tako bliski članovi porodice takođe budu zbrinuti.

  4. Biblija podstiče muževe da se u ophođenju prema svojim ženama ugledaju na Isusa. Međutim, to ne znači da je on bio oženjen, jer u Bibliji piše: „Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hrist voleo skupštinu i sebe predao za nju“ (Efešanima 5:25). Da je Isus zaista bio oženjen dok je živeo na zemlji, zar ovaj biblijski stih ne bi govorio o njemu kao o savršenom uzoru doslovnog muža?

Da li je Isus imao braću i sestre?

Da, Isus je imao najmanje šestoro braće i sestara: Jakova, Josifa, Simona i Judu, kao i najmanje dve sestre (Matej 13:54-56; Marko 6:3). Oni su bili deca Isusove majke Marije i njenog muža Josifa (Matej 1:25). U Bibliji je Isus nazvan Marijinim prvencem, što znači da je ona imala još dece (Luka 2:7).

Zablude o Isusovoj braći

Da bi poduprli gledište da je Marija celog života bila devica, neki pripisuju razna značenja izrazu „braća“. Na primer, neki misle da su Isusova braća zapravo bila Josifova deca iz prethodnog braka. Međutim, u Svetom pismu piše da je Isus nasledio zakonsko pravo da bude kralj u kraljevstvu koje je obećano Davidu (2. Samuilova 7:12, 13; Luka 1:32). Da je Josif imao sinove pre Isusa, najstariji od njih bi imao zakonsko pravo da bude Josifov naslednik.

Da li bi ovaj izraz mogao da se odnosi na Isusove učenike, to jest njegovu duhovnu braću? To nije u skladu sa Svetim pismom, zato što u njemu piše da isprva „njegova braća nisu iskazivala veru u njega“ (Jovan 7:5). Sveto pismo pravi razliku kada govori o Isusovoj braći i njegovim učenicima (Jovan 2:12).

Drugi pak smatraju da su Isusova braća zapravo bila njegovi rođaci. Međutim, u grčkim spisima se koriste različite reči za „brata“ i „rođaka“ (Luka 21:16; Kološanima 4:10). Mnogi biblisti se slažu da je Isus imao rođenu braću i sestre. Na primer, u delu The Expositor’s Bible Commentary piše: „Najlogičnije razumevanje izraza ’braća‘ [...] jeste da se on odnosi na Marijine i Josifove sinove, koji su prema tome bili Isusova braća po majci.“ *

^ odl. 3 U Svetom pismu se na Isusa ukazuje kao na mladoženju, ali je iz konteksta jasno da se radi o simbolici (Jovan 3:28, 29; 2. Korinćanima 11:2).

^ odl. 13 Videti i The Gospel According to St. Mark, drugo izdanje, od Vinsenta Tejlora, strana 249, kao i A Marginal Jew—Rethinking the Historical Jesus, od Džona Majera, 1. tom, strane 331-332.