Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li je Bog stvorio Ðavola?

Odgovor iz Svetog pisma

Iz Svetog pisma saznajemo da Bog nije stvorio Ðavola. Zapravo, on je stvorio duhovno biće koje je postalo Ðavo. Sveto pismo za Boga kaže: „Delo je njegovo savršeno, jer su svi putevi njegovi pravda. On je veran Bog, nema u njemu nepravde, pravedan je i istinit“ (Ponovljeni zakoni 32:3-5). Iz ove izjave možemo zaključiti da je Satana Ðavo nekada bio savršen i pravedan, zapravo, jedan od Božjih anđeoskih sinova.

Prema Jovanu 8:44, Isus kaže da Ðavo „nije ostao postojan u istini“, čime je ukazao da je Satana nekada bio istinoljubiv i neporočan.

Međutim, kao i druga razumom obdarena stvorenja, anđeo koji je kasnije postao Satana imao je slobodu da bira između ispravnog i pogrešnog. Time što je odlučio da se suprotstavi Bogu i navede prvi ljudski par da mu se pridruži u tome, postao je Satana, što znači „protivnik“ (Postanak 3:1-5; Otkrivenje 12:9).

Saznajte više

STRAŽARSKA KULA

Odakle potiče Ðavo?

Ako je Bog sve stvorio, da li je stvorio i Ðavola? Pogledajte šta o tome kaže Sveto pismo.