Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li je Božje ime Isus?

Odgovor iz Svetog pisma

Isus je za sebe govorio da je „Božji Sin“ ili „Sin Božji“ (Jovan 10:36; 11:4). Nikada nije rekao da je Svemoćni Bog.

Osim toga, Isus se molio Bogu (Matej 26:39). Takođe, kada je poučavao svoje sledbenike kako da se mole, rekao je: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9).

Isus je otkrio Božje ime kada je citirao jedan drevni stih iz Pisma: „Čuj, Izraele: Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ (Marko 12:29; Ponovljeni zakoni 6:4).