Vrati se na sadržaj

Da li Bog može da se predomisli?

Odgovor iz Svetog pisma

Da, može, i to tako što menja svoj stav kada ljudi promene svoje ponašanje. Na primer, kada je Bog objavio poruku osude drevnim Izraelcima, rekao je: „Možda će poslušati, i onda će se svako od njih vratiti sa svog zlog puta, pa će mi biti žao što sam hteo da im nanesem nevolju zbog njihovih zlih dela“ (Jeremija 26:3).

U mnogim biblijskim prevodima u ovom stihu piše da se Bog pokajao za nevolju koju je nameravao da nanese, što se može razumeti kao da je pogrešio. Međutim, izvorna hebrejska reč može značiti „predomisliti se ili promeniti nameru“. Jedan izučavalac je napisao: „Promena u nečijem ponašanju vodi do promene Božje presude.“

Naravno, to što Bog može da se predomisli ne znači da on to mora da učini. Evo nekoliko situacija u kojima Sveto pismo kaže da se Bog nije predomislio:

  • Valak je hteo da se Bog predomisli i prokune izraelski narod, ali Bog to nije učinio (Brojevi 23:18-20).

  • Kada je izraelski kralj Saul postao nepopravljivo zao, Bog nije zažalio što ga je odbacio kao kralja (1. Samuilova 15:28, 29).

  • Bog će ispuniti obećanje da će njegov Sin zauvek biti sveštenik. On neće promeniti svoju nameru (Psalam 110:4).

Zar u Svetom pismu ne piše da se Bog nikada ne menja?

Da, u Svetom pismu Bog kaže: „Ja [sam] Jehova, ja se ne menjam“ (Malahija 3:6). Slično tome, u njemu piše da se Bog „ne menja, [da] nije poput nestalne senke“ (Jakovljeva 1:17). Sveto pismo nije protivrečno kada na nekim mestima kaže da se Bog može predomisliti. Bog se ne menja kada su u pitanju njegova ličnost, kao i njegova merila u pogledu ljubavi i pravde (Ponovljeni zakoni 32:4; 1. Jovanova 4:8). Pa ipak, u različitim situacijama on ljudima daje različite smernice. Na primer, kralju Davidu je dao različite smernice u dve uzastopne bitke i obe taktike su bile uspešne (2. Samuilova 5:18-25).

Da li je Bog zažalio što je stvorio ljude?

Nije, premda mu je žao što većina ljudi ne obraća pažnju na njega ili ga svesno odbacuje. Opisujući stanje pre Potopa u Nojevo vreme, Biblija kaže: „Tada je Jehova zažalio što je načinio čoveka na zemlji, i osetio je bol u srcu“ (Postanak 6:6). U ovom stihu, izraz „zažalio“ potiče od hebrejske reči koja može značiti „predomisliti se“. Bog je promenio mišljenje o većini ljudi koji su živeli pre Potopa, jer su postali zli (Postanak 6:5, 11). Iako mu je bilo žao što su izabrali loš put, on nije promenio svoj stav prema ljudskom rodu. Zapravo, sačuvao je Noja i njegovu porodicu u Potopu, a samim tim i čovečanstvo (Postanak 8:21; 2. Petrova 2:5, 9).