Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li Ðavo stvarno postoji?

Da li Ðavo stvarno postoji?

Odgovor iz Svetog pisma

Da, Ðavo je stvarna osoba. On je „vladar sveta“, duhovno stvorenje koje je postalo zlo i pobunilo se protiv Boga (Jovan 14:30; Efešanima 6:11, 12). Sledeća imena i opisi koji se nalaze u Svetom pismu otkrivaju nam kakva je Ðavo osoba:

Ðavo ne predstavlja zlo u ljudima

Neki smatraju da Ðavo predstavlja zlo koje postoji u osobi. Međutim, u Svetom pismu je zabeležen razgovor između Boga i Satane. Pošto je Bog savršen, on nema zlu stranu ličnosti s kojom bi mogao da razgovara (Ponovljeni zakoni 32:4; Jov 2:1-6). Slično tome, Satana je iskušavao Isusa, koji je bezgrešan (Matej 4:8-10; 1. Jovanova 3:5). Dakle, Sveto pismo pokazuje da je Ðavo stvarna osoba, a ne oličenje zla.

Da li treba da nas iznenadi to što mnogi ljudi ne veruju da Ðavo postoji? Nipošto, jer se u Svetom pismu kaže da se Satana služi prevarom da bi ostvario svoje ciljeve (2. Solunjanima 2:9, 10). Jedna od njegovih najvećih prevara jeste da ubedi ljude da on zapravo ne postoji (2. Korinćanima 4:4).

Još neke zablude o Ðavolu

Zabluda: Lucifer je još jedno ime za Ðavola.

Činjenica: Hebrejska reč koja je u nekim Biblijama prevedena sa „Lucifer“ znači „sjajan“ (Isaija 14:12). Iz konteksta se vidi da se ovaj izraz odnosi na vavilonsku dinastiju, to jest kraljevsku lozu, koju je Bog ponizio zbog njene oholosti (Isaija 14:4, 13-20). Nakon što je ova dinastija svrgnuta, Bog joj se obratio na podrugljiv način koristeći izraz „sjajan“.

Zabluda: Satana služi Bogu kao tužitelj ljudi.

Činjenica: Ðavo je Božji neprijatelj, a ne njegov sluga. Satana Ðavo se protivi ljudima koji služe Bogu i optužuje ih (1. Petrova 5:8; Otkrivenje 12:10).