Vrati se na sadržaj

Da li će mi Bog pomoći ako mu se molim?

Odgovor iz Svetog pisma

Da, Bog pomaže onima koji ga iskreno mole za ono što je u skladu s njegovom voljom. Čak i ako se ranije niste molili, na to vas mogu podstaći primeri osoba spomenutih u Svetom pismu koje su mu se molile za pomoć. Na primer:

  • Pomozi mi, o Jehova, Bože moj, spasi me po milosti svojoj“ (Psalam 109:26).

  • Mene nevolja i jad pritišću. Bože, brzo mi pomozi!“ (Psalam 70:5).

Naravno, pisac ovih reči je imao jaku veru u Boga. Pa ipak, Bog sluša sve koji mu se obraćaju sa ispravnim stavom, kao što su oni koji su „slomljenog srca“ i „skrhanog duha“ (Psalam 34:18).

Ne treba da se plašite da je Bog toliko daleko da ga ne zanimaju vaši problemi. Sveto pismo kaže: „Jehova [je] visoko, a ipak vidi poniznoga, a ohologa poznaje samo izdaleka“ (Psalam 138:6). Zapravo, Isus je jednom prilikom rekao svojim učenicima: „Vama su i sve vlasi na glavi izbrojane“ (Matej 10:30). Bog zapaža kod vas pojedinosti kojih ni vi sami niste svesni. Koliko će tek onda biti spremniji da vas sasluša ako mu se molite za pomoć u vezi s nečim što vas brine! (1. Petrova 5:7).