Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko je arhanđeo Mihailo?

Odgovor iz Svetog pisma

Mihailo, ili kako ga neke religije nazivaju, sveti Mihailo, po svemu sudeći je ime koje je Isus imao pre nego što je došao na zemlju i nakon što se vratio na nebo. * Sveto pismo kaže da je Mihailo imao spor sa Satanom oko Mojsijevog tela, kao i da je jednom anđelu pomogao da proroku Danilu prenese Božje objave (Danilo 10:13, 21; Judina 9). Njegovo ime znači „Ko je kao Bog?“ i ono mu sasvim sigurno pristaje, s obzirom da staje u odbranu Božje vlasti i bori se s Božjim neprijateljima (Danilo 12:1; Otkrivenje 12:7).

Razmotrimo neke razloge na osnovu kojih možemo zaključiti da su Isus i arhanđeo Mihailo jedna ista osoba.

  • Mihailo je „arhanđeo“ (Judina 9). Titula „arhanđeo“, što znači „vrhovni anđeo“, u Bibliji se pojavljuje samo dva puta. U oba slučaja reč stoji u jednini, što navodi na zaključak da ta titula pripada samo jednom anđelu. U jednom od ta dva stiha kaže se da će uskrsnuli Gospod Isus „sići s neba sa zapovedničkim pozivom, s glasom arhanđela“ (1. Solunjanima 4:16). Isus ima glas arhanđela jer je upravo on arhanđeo Mihailo.

  • Mihailo zapoveda anđeoskom vojskom. „Mihailo i njegovi anđeli borili su se sa zmajem“, to jest Satanom (Otkrivenje 12:7). Mihailo ima veliki autoritet u duhovnom području, jer se za njega kaže da je „jedan od najviših knezova“ i „veliki knez“ (Danilo 10:13, 21; 12:1). Prema rečima izučavaoca Novog Zaveta Dejvida Auna, ove titule govore u prilog tome da je Mihailo postavljen za „glavnog zapovednika anđeoske vojske“.

    Biblija spominje ime samo još jedne osobe koja ima vlast nad vojskom anđela. Ona kaže da će se s neba pojaviti Gospod Isus sa svojim moćnim anđelima u plamenoj vatri i da će izvršiti osvetu (2. Solunjanima 1:7, 8; Matej 16:27). Isus „je otišao na nebo, i podloženi su mu anđeli i vlasti i sile“ (1. Petrova 3:21, 22). Nije logično zaključiti da bi Bog nad vojskom svetih anđela postavio dva zapovednika, naime Isusa i Mihaila. Mnogo je logičnije zaključiti da se oba imena, i Isus i Mihailo, odnose na istu osobu.

  • Mihailo će „ustati“ u „vreme teskobe“ kakve još nije bilo (Danilo 12:1). U knjizi proroka Danila izraz „ustati“ često se koristi da bi se ukazalo na kralja koji se sprema za neku posebnu akciju (Danilo 11:2-4, 21). Isus Hrist, koji je predstavljen kao „Reč Božja“, preduzeće jednu posebnu akciju kao „Kralj nad kraljevima“ kako bi porazio sve Božje neprijatelje i zaštitio Božji narod (Otkrivenje 19:11-16). On će to učiniti tokom velike nevolje „kakve nije bilo od početka sveta“ (Matej 24:21, 42).

^ odl. 3 Još neke biblijske ličnosti su imale više imena. Na primer, Jakov se još zvao Izrael, Petar se još zvao Simon i Tadija se još zvao Juda (Postanak 49:1, 2; Matej 10:2, 3; Marko 3:18; Dela apostolska 1:13).