Vrati se na sadržaj

Šta su Deset Božjih zapovesti?

Odgovor iz Svetog pisma

Deset zapovesti su zakoni koje je Bog dao drevnim Izraelcima. Ti zakoni su poznati i kao Deset reči, što je doslovan prevod hebrejskog izraza aseret hadvarim. Taj izraz se tri puta pojavljuje u Pentateuhu (Tori), kako se nazivaju prvih pet knjiga Svetog pisma (Izlazak 34:28; Ponovljeni zakoni 4:13; 10:4). Od odgovarajućeg izraza na grčkom, deka (deset) logos (reči), nastao je naziv „Dekalog“.

Bog je Deset zapovesti zapisao na dve kamene ploče i dao ih svom proroku Mojsiju na gori Sinaj (Izlazak 24:12-18). Deset zapovesti su zapisane u Izlasku 20:1-17 i Ponovljenim zakonima 5:6-21.

 Deset zapovesti

  1. Obožavaj jedino Boga Jehovu (Izlazak 20:3).

  2. Ne obožavaj idole (Izlazak 20:4-6).

  3. Ne uzimaj uzalud Božje ime (Izlazak 20:7).

  4. Drži sabat (Izlazak 20:8-11).

  5. Poštuj roditelje (Izlazak 20:12).

  6. Ne ubij (Izlazak 20:13).

  7. Ne čini preljubu (Izlazak 20:13).

  8. Ne kradi (Izlazak 20:15).

  9. Ne svedoči lažno (Izlazak 20:16).

  10. Ne poželi (Izlazak 20:17).

 Zašto podela Deset zapovesti nije uvek ista?

U Svetom pismu, te zapovesti nisu numerisane. Zbog toga postoje različita mišljenja o tome kako one treba da budu podeljene. Gornja podela je najuobičajenija. Međutim, postoje i neke druge. Te razlike se odnose na prvu, drugu i poslednju zapovest. *

 Koja je bila svrha Deset zapovesti?

Deset zapovesti su bile deo Mojsijevog zakona. Taj zakon je obuhvatao preko 600 propisa koji su sačinjavali sporazum ili savez između Boga i drevnog Izraela (Izlazak 34:27). Bog je izraelskom narodu obećao blagostanje ukoliko se bude držao Mojsijevog zakona (Ponovljeni zakoni 28:1-14). Međutim, glavna svrha Zakona bila je da pripremi Izraelce za dolazak obećanog Mesije, to jest Hrista (Galatima 3:24).

 Da li su hrišćani obavezni da se pridržavaju Deset zapovesti?

Ne. Bog je svoj Zakon, koji obuhvata i Deset zapovesti, dao drevnom Izraelu (Ponovljeni zakoni 5:2, 3; Psalam 147:19, 20). Hrišćani nisu pod Mojsijevim zakonom i čak su i hrišćani jevrejskog porekla bili „oslobođeni Zakona“ (Rimljanima 7:6). * Na mesto Mojsijevog zakona došao je „Hristov zakon“ koji obuhvata sve ono čemu je Isus poučio svoje sledbenike (Galatima 6:2; Matej 28:19, 20).

 Da li su Deset zapovesti i danas korisne?

Da. Pošto Deset zapovesti pokazuju kako Bog razmišlja, imaćemo dosta koristi ako ih budemo proučavali (2. Timoteju 3:16, 17). Deset zapovesti se temelje na pouzdanim načelima koja nikada neće prestati da važe (Psalam 111:7, 8). U stvari, mnoga od tih načela nalaze se u osnovi učenja koja su zapisana u takozvanom Novom Zavetu. (Videti „ Načela iz Deset zapovesti koja se nalaze u Novom Zavetu“.)

Isus je naučavao da se ceo Zakon, uključujući i Deset zapovesti, temelji na dvema osnovnim zapovestima. On je rekao: „’Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom.‘ To je najveća i prva zapovest. Druga, slična ovoj, jeste: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe.‘ Na ovim dvema zapovestima temelji se sav Zakon“ (Matej 22:34-40). Prema tome, iako se od hrišćana ne očekuje da se drže Mojsijevog zakona, zapoveđeno im je da vole Boga i svoje bližnje (Jovan 13:34; 1. Jovanova 4:20, 21).

  Načela iz Deset zapovesti koja se nalaze u Novom Zavetu

Načelo

Novi Zavet

Obožavaj jedino Boga Jehovu

Otkrivenje 22:8, 9

Ne obožavaj idole

1. Korinćanima 10:14

Poštuj Božje ime

Matej 6:9

Redovno odvajaj vreme za obožavanje Boga

Jevrejima 10:24, 25

Poštuj roditelje

Efešanima 6:1, 2

Ne ubij

1. Jovanova 3:15

Ne čini preljubu

Jevrejima 13:4

Ne kradi

Efešanima 4:28

Ne svedoči lažno

Efešanima 4:25

Ne poželi

Luka 12:15

^ odl. 23 Tradicionalna jevrejska podela „podrazumeva da je Iz[lazak] xx. 2 prva ’reč‘, a stihovi 3-6 se smatraju još jednom, to jest drugom zapovešću“ (The Jewish Encyclopedia). S druge strane, katolici smatraju Izlazak 20:1-6 jednom zapovešću. Prema tome, zapovest koja se odnosi na nepoštovanje Božjeg imena predstavlja drugu zapovest. Da bi ukupan broj ostao isti, poslednju zapovest koja se odnosi na žudnju za ženom svog bližnjeg i žudnju za imovinom posmatraju kao dve odvojene zapovesti.

^ odl. 27 U Rimljanima 7:7, deseta zapovest se daje kao primer Zakona, čime je potvrđeno da je Mojsijev zakon obuhvatao i Deset zapovesti.