Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Šta znači biti ponovo rođen?

Odgovor iz Svetog pisma

Kada se osoba „ponovo rodi“, to znači da između nje i Boga počinje jedan novi odnos (Jovan 3:3, 7). Bog je usvaja kao svoje dete (Rimljanima 8:15, 16; Galatima 4:5; 1. Jovanova 3:1). Slično kao i kod doslovnog usvajanja, osoba menja status i postaje deo Božje porodice (2. Korinćanima 6:18).

Zašto je ponovno rođenje potrebno?

Isus Hrist je rekao: „Ako se neko ponovo ne rodi, ne može videti Božje kraljevstvo“ (Jovan 3:3). Dakle, osoba se mora ponovo roditi da bi mogla s njim da vlada u Božjem Kraljevstvu. To kraljevstvo vlada s neba i zato Biblija kaže da osoba ponovnim rođenjem dobija „nasledstvo [...] na nebesima“ (1. Petrova 1:3, 4). Oni koji se ponovo rode dobijaju garanciju da će kraljevati s Hristom (2. Timoteju 2:12; 2. Korinćanima 1:21, 22).

Kako se neko ponovo rodi?

Kada je Isus govorio o ovoj temi, rekao je da će oni koji se ponovo rode biti rođeni „od vode i duha“ (Jovan 3:5). To se odnosi na krštenje u vodi i nakon toga krštenje svetim duhom (Dela apostolska 1:5; 2:1-4).

Isus je bio prva osoba koja je ponovo rođena. Krstio se u Jordanu, a nakon toga ga je Bog pomazao (krstio) svetim duhom. Na taj način, Isus se ponovo rodio kao Božji duhovni sin i nadao se da će ponovo dobiti život na nebu (Marko 1:9-11). Bog mu je to omogućio tako što ga je uskrsnuo kao duhovno biće (Dela apostolska 13:33).

I drugi koji bivaju ponovo rođeni takođe se krštavaju u vodi pre nego što dobiju sveti duh * (Dela apostolska 2:38, 41). Nakon toga, iščekuju da će živeti na nebu, što će im Bog omogućiti putem uskrsenja (1. Korinćanima 15:42-49).

Zablude o tome šta znači biti ponovo rođen

Zabluda. Osoba se mora ponovo roditi da bi bila spasena ili da bi postala hrišćanin.

Činjenica. Hristova žrtva pruža spasenje ne samo onima koji bivaju ponovo rođeni i koji će vladati s Hristom na nebu već i podanicima Božjeg Kraljevstva na zemlji (1. Jovanova 2:1, 2; Otkrivenje 5:9, 10). Ovi drugi imaju priliku da žive zauvek u raju na zemlji (Psalam 37:29; Matej 6:9, 10; Otkrivenje 21:1-5).

Zabluda. Osoba može izabrati da se ponovo rodi.

Činjenica. Svi imaju mogućnost da se sprijatelje s Bogom i budu spaseni (1. Timoteju 2:3, 4; Jakovljeva 4:8). Međutim, Bog izabira one koji bivaju ponovo rođeni, to jest pomazani svetim duhom. Prema Bibliji, biti ponovo rođen „ne zavisi od onoga ko ima želju niti od onoga ko se trudi, nego od Boga“ (Rimljanima 9:16). Biti „ponovo rođen“ u izvornom tekstu nosi misao o rođenju odozgo, to jest rođenju koje potiče od Boga (Jovan 3:3).

^ odl. 9 Izuzetak je Kornelije i njegovo domaćinstvo (Dela apostolska 10:44-48).