Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Šta je uskrsenje?

Šta je uskrsenje?

Odgovor iz Svetog pisma

U Svetom pismu, reč prevedena kao „uskrsenje“ dolazi od grčke reči anastasis, što znači „podizanje“ ili „ponovno ustajanje“. Uskrsnuta osoba biva podignuta iz mrtvih i nastavlja da živi kao potpuno ista osoba (1. Korinćanima 15:12, 13).

Iako se reč „uskrsenje“ ne spominje u hebrejskom delu Svetog pisma, poznatom i kao Stari zavet, ovo učenje se pojavljuje u njemu. Na primer, Bog je preko proroka Osije obećao: „Ja ću ih otkupiti iz ruku groba, izbaviću ih od smrti“ (Osija 13:14; Jov 14:13-15; Isaija 26:19; Danilo 12:2, 13).

Gde će ljudi biti uskrsnuti? Neki su uskrsnuli na nebo da bi vladali kao kraljevi sa Hristom (2. Korinćanima 5:1; Otkrivenje 5:9, 10). Biblija to naziva ’prvim uskrsenjem‘ i ’ranijim uskrsenjem‘. Oba izraza ukazuju na to da postoji još jedno uskrsenje (Otkrivenje 20:6; Filipljanima 3:11). To uskrsenje će se odvijati na zemlji, gde će živeti većina onih koji budu vraćeni u život (Psalam 37:29).

Kako će ljudi uskrsnuti? Bog je Isusu dao moć da uskrsava mrtve (Jovan 11:25). Isus će vratiti u život ’sve koji su u grobovima‘ i svako od njih će zadržati svoj identitet, ličnost i sećanja (Jovan 5:28, 29). Oni koji uskrsnu na nebo dobijaju duhovno telo, dok oni koji uskrsnu na zemlji dobijaju potpuno zdravo fizičko telo (Isaija 33:24; 35:5, 6; 1. Korinćanima 15:42-44, 50).

Ko će uskrsnuti? Sveto pismo kaže da će Bog „uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15). Pravednici su ljudi verni Bogu, kao što su Noje, Sara i Avraham (Postanak 6:9; Jevrejima 11:11; Jakovljeva 2:21). Nepravednici su oni koji se nisu držali Božjih merila jer nisu imali priliku da saznaju za njih i da žive po njima.

Međutim, oni koji toliko ogreznu u zlu da postanu nepopravljivi neće biti uskrsnuti. Za njih smrt znači trajno uništenje bez nade da budu vraćeni u život (Matej 23:33; Jevrejima 10:26, 27).

Kada će biti uskrsenje? Biblija je prorekla da će se uskrsenje na nebo odigravati tokom Hristove prisutnosti, koja je počela 1914. (1. Korinćanima 15:21-23). Uskrsenje za život na zemlji dogodiće se tokom Hiljadugodišnje vladavine Isusa Hrista, kada će zemlja biti pretvorena u raj (Luka 23:43; Otkrivenje 20:6, 12, 13).

Zašto je razumno verovati u uskrsenje? Sveto pismo sadrži detaljne zapise o devet uskrsenja, koja su se desila u prisustvu očevidaca (1. Kraljevima 17:17-24; 2. Kraljevima 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Jovan 11:38-44; Dela apostolska 9:36-42; 20:7-12; 1. Korinćanima 15:3-6). Posebno je zanimljivo Lazarevo uskrsenje, budući da je on već četiri dana bio mrtav. Isus je to čudo izveo pred mnoštvom ljudi (Jovan 11:39, 42). Čak ni Isusovi neprijatelji nisu mogli da poreknu to što se desilo, već su skovali zaveru da ubiju i Isusa i Lazara (Jovan 11:47, 53; 12:9-11).

Sveto pismo kaže da Bog ima moć i želju da mrtve vrati u život. On u svom neograničenom pamćenju čuva detalje o svakoj osobi koju će uskrsnuti zahvaljujući svojoj bezgraničnoj moći (Jov 37:23; Matej 10:30; Luka 20:37, 38). Bog može da oživi mrtve, a to i želi! U vezi s predstojećim uskrsenjem, u Bibliji se za Boga kaže: „Uželećeš se dela ruku svojih“ (Jov 14:15).

Zablude o uskrsenju

Zabluda: Uskrsenje je sjedinjenje duše i tela.

Činjenica: Sveto pismo naučava da je duša celokupno živo biće, a ne nešto unutar osobe što nastavlja da živi posle njene smrti (Postanak 2:7; Jezekilj 18:4). Osoba koja uskrsne ne sjedinjuje se sa svojom dušom, već ponovo postaje živa duša.

Zabluda: Neki ljudi su uskrsnuti i odmah zatim uništeni.

Činjenica: Sveto pismo kaže da će „oni koji su činili zlo“ primiti „uskrsenje osude“ (Jovan 5:29). Međutim, oni će biti osuđeni na osnovu onoga što budu radili nakon uskrsenja, a ne na osnovu ranijih postupaka. Isus je rekao: „Mrtvi [će] čuti glas Sina Božjeg, i koji poslušaju, živeće“ (Jovan 5:25). Imena ’onih koji poslušaju‘ ono što budu saznali nakon uskrsenja biće zapisana u ’svitku života‘ (Otkrivenje 20:12, 13).

Zabluda: Kada uskrsne, osoba će dobiti isto telo koje je imala pre smrti.

Činjenica: Nakon smrti, telo osobe se raspada i nestaje (Propovednik 3:19, 20).

Saznajte više

Šta Biblija zaista naučava?

Da li ćemo ponovo videti one koji su umrli?

Da li vam je smrt odnela neku dragu osobu? Da li je ikada ponovo možete videti? Saznajte šta Sveto pismo govori o uskrsenju.