Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Šta je pakao? Da li je to mesto večnih muka?

Odgovor iz Svetog pisma

Neki biblijski prevodi koriste reč „pakao“ za hebrejski izraz „šeol“ i grčki ekvivalent „had“. Oba ova izvorna izraza odnose se na zajednički grob u koji odlaze umrli (Psalam 16:10, fusnota; Dela apostolska 2:27, fusnota). Mnogi veruju da se ljudi muče u paklenoj vatri, kao što je prikazano na slici. Međutim, Sveto pismo naučava nešto drugo.

  1. Oni koji su u paklu nisu svesni ničega i ne osećaju bol. „Nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu [doslovno: ’šeolu‘, fusnota]“ (Propovednik 9:10).

  2. Dobri ljudi idu u pakao. Bogobojazni ljudi Jakov i Jov znali su da će otići tamo (Postanak 37:35; Jov 14:13).

  3. Kazna za greh je smrt, a ne mučenje u paklenoj vatri. „Ko je umro, oslobođen je od svog greha“ (Rimljanima 6:7).

  4. Večno mučenje je u suštoj suprotnosti s Božjom pravdom (Ponovljeni zakoni 32:4). Kada je prvi čovek Adam zgrešio, Bog mu je rekao da će biti kažnjen tako što će jednostavno prestati da postoji: „Prah [si] i u prah ćeš se vratiti“ (Postanak 3:19). Da je poslao Adama da se muči u paklenoj vatri, Bog bi lagao.

  5. Večno mučenje je za Boga nezamislivo. Ideja da Bog kažnjava ljude mučenjem u paklenoj vatri u suprotnosti je s biblijskim učenjem da je Bog ljubav (1. Jovanova 4:8; Jeremija 7:31).